Daily Archives: September 12, 2014

Gods werk

Lukas 3 1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods werk