Een in verlangen

Lukas 3

21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, 22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! (Lukas 3:21-22)

Voor ons is het misschien moeilijk om te zien hoe belangrijk dit moment is. Jezus stond onder de mensen, Hij was een met hen. Mensen die werden gedoopt omdat ze wilden kiezen voor een leven dat God behaagt. Er was een verlangen naar de Christus er was een verlangen naar Gods hand om de verlossing van Israël te bewerkstelligen.

En Jezus, als een van hen, werd ook gedoopt, in Hem was ook dit verlangen, verlangen om Gods werk te zien hier op aarde. Tegenwoordig is de doop veelal een traditie. Of het nu volwassenedoop of kinderdoop is, het gebeurt omdat het van ons verwacht wordt. Het is een teken van een verbond geworden, dat vol van betekenis kan zijn, maar ook helemaal leeg kan zijn.

De context is een eenheid in een verlangen naar Gods hand. Mensen die bewust gingen nadenken over hun leven omdat ze werkelijk God zouden willen zien. En Jezus die daar met hen was en samen met hen dit verlangen had. Jezus die ook werd gedoopt om een te zijn met deze mensen. Dit is de weg die de mensen moesten gaan, dit is ook de weg die Jezus wilde gaan.

En dit is het moment waarop Zijn Vader inhaakt, dit is de context waarop God heeft gewacht. Dit moment is een signaal voor ons. Jezus komt uit het water, tussen al die mensen die zich ook hebben laten dopen. God had het kunnen doen toen Jezus alleen was, maar nee dit is het moment om Zijn plan te openbaren. Want Jezus is Zijn Zoon in Wie Hij een welbehagen heeft.

Alles komt samen op dit moment. De Heilige Geest in de vorm van een duif, de Vader die Zijn voldoening spreekt over Zijn Zoon die op dat moment een zalving ontvangt om het werk te beginnen waar al deze mensen op aan het wachten zijn. Wat een heerlijk moment dat ook ons aan het denken moet zetten.

Het is tijd dat wij net als deze mensen verwachtend uitzien naar de voleinding van het werk van Jezus. Het werk dat Hij hier begon in de kracht van de Heilige Geest. Laten wij hongerig zijn en werkelijk verwachten dat God Zijn werk volbrengt. Misschien is dat wel waar God op wacht. Een kerk die uitroept: ‘Kom haastig Heere Jezus, kom haastig.’ Laten we een zijn met Jezus en de Vader in dit verlangen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.