Doop met de Heilige Geest

Lukas 3

16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 17 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden. (Lukas 3:16-17)

In de meer charismatische gemeenten wordt vooral de nadruk gelegd op vers 16. Jezus die ons doopt met de Heilige Geest en met vuur. Jezus is ook daarvoor gekomen zodat we werkelijk met de kracht van God vervuld zullen zijn. Maar er zijn maar weinig mensen die het vers erna ook lezen.

Johannes doopt met water, de doop van de bekering, de doop die zegt dat we God serieus willen nemen in ons leven. Jezus zal komen met de doop van Heilige Geest en vuur, een doop die aangeeft dat Gods aanwezigheid in ons is komen wonen. En aangezien God heilig is, is het een vuur dat ons reinigt, dat in ons werkt om ons heilig te maken zoals Hij heilig is.

En die betekenis komt ook naar voren in vers 17. We kunnen het zo graag hebben over de gaven van de Geest en alle andere fantastische bijkomende aspecten, maar de Heilige Geest is vooral heilig. De Heilige Geest is puur er kan geen enkele zonde in bestaan of staande blijven. Johannes doopte met water, dat is onze beslissing om te verlangen naar een zondeloos leven. Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur om dat verlangen werkelijk te vervullen en de zonden uit ons leven weg te branden.

Het is een ding om gedoopt te zijn met water, maar het is heel iets anders om gedoopt te zijn door Jezus met de Heilige Geest en vuur. Het werk van Johannes was niets vergeleken bij het werk van Jezus. Het werk van Johannes was slechts om onze aandacht trekken en een verlangen te geven. Het werk van Jezus is dat verlangen te vervullen met een werkelijke kracht in ons leven. Want dan is het niet langer ik, maar Hij die in mij leeft. Dan is het dat we werkelijk God in ons leven toelaten.

Jezus komt om ons te dopen met de Heilige Geest en met vuur, omdat Hij een pure en reine kerk wil. Hij wil het kaf van het koren scheiden. De doop met water is niet genoeg, dat is onze keuze, de doop met de Heilige Geest komt bij Jezus vandaan en moet ons leven veranderen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.