De positie van Jezus

Lukas 3

15 En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, 16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Lukas 3:15-16)

Johannes doopte de mensen als teken van een nieuw begin, een teken van bekering. Het zette de mensen werkelijk aan het denken, zelfs zoveel dat ze in Johannes een verlosser beginnen te zien, de Christus. Op zich geen slechte gedachte, blijkbaar zien ze werkelijk Gods hand in wat Johannes aan het doen is. Blijkbaar is God voor hen een God van heiligheid en rechtvaardigheid.

Een van de mooiste aspecten van het antwoord van Johannes is dat hij wil aangeven dat het werk dat hij doet nog niets is vergeleken met het werk van de Christus. Het werk van Johannes is alleen maar om de mensen te alarmeren over hun leven en hun serieus te laten nadenken over hun plaats voor God. Het werk van Jezus overstijgt dat vele malen.

De bewoording die Johannes er aan geeft zijn niet klein te noemen. Johannes degene van wie zij denken dat hij de Christus is, is het niet waard om zelfs maar een voetveeg te zijn voor de werkelijke Christus. Niet om de positie die Hij bekleedt, maar om het werk dat Hij doet. Dat laatste is erg belangrijk om ons te realiseren.

Hier in India sta ik vrij hoog op de sociale ladder omdat ik een witte man ben, maar dat heeft niets te maken met wat ik doe. De eer die Johannes Jezus toedicht heeft te maken met wat Hij doet. Johannes bereidt voor, maar Jezus doet het echte werk, Jezus is degene die komt met de heilige kracht van God om in ons te komen en ons leven te veranderen.

Het is het werk dat we doen dat ons maakt wie we zijn. En dat is wat Jezus groot maakt. Jezus heeft het grootste werk hier op aarde gedaan. Hij heeft alles gegeven zodat wij alles kunnen ontvangen. De woorden die Johannes gebruikt zijn niet overdreven. Het is de werkelijkheid, wij zijn het niet eens waard om ook maar in de buurt van Jezus te komen. Jezus is de Redder van hemel en aarde, Jezus’ werk maakt ons nieuw, helemaal nieuw.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.