Een persoonlijke God

Lukas 3

10 En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen? 11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. 12 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen? 13 Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. 14 Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. (Lukas 3:10-14)

Voor iedereen is het antwoord anders. Johannes wijst juist op dat gebied waar het probleem ligt. En dat is wat God wil doen. God is persoonlijk, God is geen bedrijf met een callcenter waar je een standaard antwoord krijgt als je past in een bepaalde categorie probleem. Wanneer we bij God komen dan kijkt God naar ons als persoon, wie we zijn en wat we werkelijk nodig hebben.

Als we vragen om wijsheid van God dan verwijst Hij ons niet naar de FAQ pagina, maar geeft Hij een antwoord op maat. Een antwoord dat ons leven werkelijk verandert, dat ons leven werkelijk heilig maakt. Iedereen is uniek, iedereen heeft zijn/haar eigen problemen en God wil daarin helpen.

Ja, we kunnen de bijbel lezen, maar dat is niet genoeg.* We hebben God de mond gesnoerd door alleen nog maar de bijbel te laten spreken. Maar God wil persoonlijk tot ons spreken, daarom zijn er de gaven van de Geest, daarom horen er profeten in de gemeente te zijn. God weet altijd de juiste snaar te raken in ons leven en dat is wat Johannes hier doet, hij raakte de juiste snaar.

Johannes wijst op die zonden waar die mensen last van hebben. We hoeven de tollenaar niet te vertellen dat hij moet stoppen met roddelen, we hoeven de arme niet te vertellen dat hij alles moet delen met zijn naaste. God wil ons persoonlijk aanraken. De mensen moeten niet alleen maar aan henzelf denken, maar moeten delen met elkaar in de rijkdom die ze hebben.

Zien we werkelijk Gods liefde voor ons? Zien we werkelijk dat God het beste met ons voor heeft. Deze verzen schreeuwen de liefde van God uit. En misschien zien we het niet, misschien horen we terechtwijzingen en voelen we ons er door gekleineerd, maar dat is het niet. Het is een uitroep van liefde, het leven dat ze nu hebben is niet goed, het is niet het perfecte leven dat we kunnen hebben.

God wil tot ons spreken, God wil ons leiden door Zijn Heilige Geest en ons wijsheid geven om verder te gaan zodat we kunnen leven zoals het werkelijk hoort.

* Nee, een profeet zal niet ingaan tegen wat er in de bijbel staat en God gebruikt ook de bijbel om tot ons te spreken. Maar het is niet het enige woord van God, God spreekt vandaag de dag nog steeds zoals Hij ook sprak in de tijd van Mozes en van Jezus. En dat is het punt hier.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.