Harde woorden

Lukas 3

7 Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? 8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. 9 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. (Lukas 3:7-9)

Is dit een populaire boodschap in de kerk van vandaag? Willen wij er op gewezen worden dat het niet goed is zoals we leven? Of willen wij liever horen dat God iedereen wel lief heeft en we ons vooral geen zorgen hoeven te maken?

Zoals in het bijbelboek spreuken geschreven is dat een ouder die zijn kind lief heeft hem slaat met een stok op het moment dat het wat fout doet, zo is God ook vol van liefde voor ons. Hij is vol van liefde om ons te vergeven, maar Zijn liefde is nog groter, Zijn liefde is zo groot dat Hij ons zondig bestaan wil wegnemen en ons heilig wil maken. Is dit wel een gedeelte van het evangelie waar wij naar willen luisteren?

De menigte was nieuwsgierig, die rare man bij de rivier de Jordaan, hij moet wel een profeet van God zijn. Maar ze krijgen niet het onthaal waar velen op gehoopt hadden. Een onthaal met beloften van verlossing en beloften van bevrijding. Johannes moest de weg voorbereiden voor Jezus en dat doet hij met volle overgave.

Johannes windt er geen doekjes om, adderengebroed, wat komen jullie hier doen? Met andere woorden: kinderen van het listige dier dat Eva verleidde (de duivel) wat is jullie werkelijk motivatie om mij hier op te zoeken? Komen jullie werkelijk om je te bekeren of komen jullie omdat je graag op de hoogte wil zijn van de laatste christelijke nieuwtjes en ontwikkelingen?

Hoeveel mensen zouden er boos het gebouw uit lopen als de dominee of voorganger zo te keer ging op zondag? Ik laat niet zo tot mij spreken, ik heb ook mijn trots. Ik zoek wel een andere gemeente op, waar ik christen kan zijn zoals ik zelf bepaal.

Luister nu eens naar wat Johannes zegt. Luister met een open hart, laat de Heilige Geest tot je hart spreken. Het zijn harde woorden, maar die hebben wij nodig. Wij zijn mensen die verhard zijn en een hamer nodig hebben om de muren om ons hart af te breken. Luister naar de woorden van Johannes. Laten wij geen adderengebroed zijn, mensen met dubbele motieven, maar laten we oprecht luisteren naar de woorden van God.

Kijk naar je eigen leven, doe die tv of computer eens uit en ga eens een half uur eerlijk met God praten. Leg je leven bloot voor God en vertel Hem wat je werkelijk bezighoudt. We zijn geen lieverdjes, we hebben werkelijk Zijn redding nodig.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.