Een rechte weg

Lukas 3

3 En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, 4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 5 Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen; 6 en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. (Lukas 3:3-6)

Dit is een manier van denken, een manier van leven. Lukas wil alles in de context van Gods werk zien. En daar heeft hij de beloften van God voor nodig. De profetieën uit het oude testament.

Jesaja 40:3 en 4, het werk van Johannes wordt omschreven. De komst van Jezus moet voorbereid worden, mensen moeten klaar gemaakt worden om de verlossing te kunnen ontvangen. Dit werk is veelal ook ons werk, evangeliseren is harten klaar maken om Jezus te ontvangen in hun leven. Mensen die druk bezig zijn met hun eigen leven en hun eigen gewin zijn niet klaar om Jezus te ontvangen, zij hebben geen behoefte om Jezus serieus te nemen.

Johannes kwam om mensen alert te maken op hun leven. Introspectief te zijn en na te denken over wat er in hun leven gebeurt. De meeste mensen zitten vast in een bepaalde teneur, dagelijks je show op televisie, wekelijks je avondje stappen. Maar er moet een moment komen dat er een Johannes op je weg komt die de weg baant in je leven om Jezus toe te laten.

Dit was wat Johannes deed, dit was wat God voor ogen had met het leven van Johannes. Mensen actief te laten nadenken over hun leven, mensen bewust te maken dat er daden in hun leven zijn die God niet wil zien. De weg recht maken voor Jezus om te komen in ons leven. Dit is niet onze rechtvaardigheid verdienen, dit is Jezus serieus nemen. Mensen die God niet serieus nemen kunnen Jezus niet ontvangen.

Johannes kwam om de zaligheid te laten zien. Johannes kwam om de heerlijkheid van God te openbaren. Wat een heerlijk werk. Misschien een woestijn werk, een eenzaam werk, maar een heerlijk werk om de weg te banen voor de Redder van deze wereld. Om een weg te banen naar harten zodat Jezus in kan gaan.

Level de weg naar je hart, open de poorten en nodig Jezus uit om jouw leven ook op z’n kop te zetten.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.