Gods werk

Lukas 3

1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, 2 onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. 3 En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, 4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. (Lukas 3:1-4)

Lukas die feiten op tafel wil leggen, gaat nu weer verder met Johannes. Lukas wil erg correct zijn en schetst het historische leiderschap van dat moment. Johannes is niet zomaar een man die aan het preken is bij de Jordaan, Johannes is onderdeel van een geschiedenis die men kan controleren. Een context van viervorsten en hogepriesters, herkenbaar voor jood en griek.

En dan is daar Johannes, misschien niet zo belangrijk als de mensen die voor hem werden opgesomd, maar daar wil Lukas ook op wijzen. Want Johannes is de stem die roept in de woestijn zoals beschreven door de profeet Jesaja. Het is zo heerlijk om te zien, dit verschil. Wat weten we van eerdere minister-presidenten van Nederland? De meest gebruikte uitspraak is: ‘ten tijde van’. Ten tijde van Karel de Grote. Ze worden gebruikt als tijdsaanduiding.

Maar voor Johannes is dat anders, Johannes wordt in de context gebracht van het werk van God. Zijn beloften, Zijn verlangens vervuld in het leven van Johannes. Johannes die de weg voor de Heere gereed maakt. Elke keer moet dit ons verbazen, want de werkelijke geschiedenis wordt niet geschreven door de president van Amerika, de werkelijke geschiedenis wordt geschreven door die mensen die werken in de beloften van God.

Johannes werk was niet in een paleis, maar in een woestijn waar mensen naar hem toe kwamen om te horen wat hij te zeggen had. Johannes riep op tot bekering, tot verandering van het leven. En dan zien we gelijk ook het verlangen van God en het belangrijkste werk hier op aarde.

Want we kunnen in de regering zitten en wetten verzinnen, we kunnen arts zijn en mensen proberen te genezen, maar er is maar één werk dat de kern van ons leven aanraakt, het werk van God. En in dat licht zijn de wereldse leiders slechts tijdsaanduidingen, maar zijn het de mensen, waarvan we slechts van een enkeling wat horen, die in stilte harten aanraken, die werkelijk de geschiedenis schrijven.

Johannes de doper die in de kracht van God hier staat om harten aan te raken. Een stem in een woestijn die niets anders doet dan Gods woord prediken tot verandering van harten.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.