Jezus moest ook groeien

Lukas 2

49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. 51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. (Lukas 2:49-52)

Weer een gebeurtenis die Maria bewaart in haar hart. Want deze gebeurtenis is niet zonder betekenis voor haar, net als de herders die kwamen om de baby te zien zo is dit moment ook opmerkelijk.

Het ziet er uit alsof Jezus een puber is die niet luistert naar Zijn ouders om Zichzelf te bewijzen en uiteindelijk maar het hazenpad kiest om zo Zijn ouders niet tegen te werken. Maar hoe bewijst Jezus Zich hier? Jezus is niet degene die onderwijst, maar die onderwijs wil. Jezus is degene hier die groeit en op zoek is naar meer van kennis over God. Jezus is niet bezig om het werk van God te doen, maar is bezig met de dingen van Zijn Vader.

Jezus moest ook groeien. Hij werd geboren als een baby en moest ook leren rekenen en leren praten. Ook al is Hij Gods Zoon, dat betekent niet dat het allemaal automatisch in Zijn hersens was geüpload. Soms plaatsen we Jezus zo hoog op een voetstuk dat we er zelf niet bij komen, terwijl het Gods doel was dat Jezus zo dicht mogelijk bij ons kwam. Jezus moest ook gehoorzaamheid leren.

8 Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. 9 En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. (Hebreeen 5:8-9)

En dat is wat Jezus hier doet, gehoorzamen aan Zijn aardse ouders. Het verlangen van de ouders was dat Jezus met hen mee zou gaan en daar heeft Jezus voor gekozen. En het laatste vers is daarom een vers met een subtiele boodschap. Want ondanks dat Jezus dan niet tussen de wijzen van Jeruzalem zit groeit Hij toch in wijsheid.

De volgende kijk op dit verhaal is puur hypothetisch en niet gebaseerd op de bijbel: Maar het zou zomaar kunnen dat het de beste weg voor Jezus was om in Jeruzalem te blijven en Zich te verdiepen in de geschriften van God. Maar dat het na deze voorval nu de beste weg is om Zijn ouders te gehoorzamen in hun verlangens.

Jezus moest leren en de Geest van God in Jezus gaf Hem de kracht om te leren. Jezus was geen opstandige puber, want die verlangen niet naar de dingen van God. Jezus was Gods Zoon die moest groeien in wijsheid in de genade van God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.