Asociaal gedrag

Lukas 2

48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. (Lukas 2:48-50)

Een contrast. Maria die Jezus er op wijst dat zij en Zijn vader ongerust waren en Jezus die Maria er op wijst dat Hij en Zijn Vader andere dingen aan hun hoofd hebben. Jezus gebruikt hetzelfde woord dat Maria ook gebruikt, maar Jezus heeft een heel andere persoon in Zijn hoofd. En vers 50 laat zien dat ze het niet begrijpen.

Twee hele verschillende werelden die elkaar niet begrijpen. Het is de werkelijkheid van het koninkrijk van God en deze wereld. Maria die vol met zorgen in hart al drie dagen zoekt naar Jezus. Maria die de verantwoordelijkheid over Jezus geheel in eigen handen heeft genomen maar moet inzien dat er meer is dan dit kleine gezin.

In onze tijd zouden we Jezus een uitbrander hebben gegeven, Jezus met zijn religieuze extremisme. Hij moet gewoon luisteren naar Zijn ouders en niet zo vol zijn van Zichzelf. Want het lijkt heel goed wat Jezus allemaal zegt maar ten diepste is Hij asociaal bezig. Hij bekommert Zich niet om Zijn ouders, zonder het te vertellen bleef Hij drie dagen achter in Jeruzalem.

Dat laatste is te betwijfelen. Hoe vaak heeft Jezus tijdens Zijn leven niet gewaarschuwd of dingen voorzegt die niet begrepen werden? Hoeveel mensen hadden begrepen dat Jezus moest sterven aan het kruis zoals Hij van te voren had gezegd. Waarschijnlijk had Jezus hier Maria er ook al op gewezen dat Hij bezig wil zijn met de dingen van God, maar Hij werd niet begrepen.

En dat zal altijd zo doorgaan. God wordt niet begrepen door de wereld. De weg die God gaat lijkt desastreus, maar in werkelijkheid is God bezig met de beste weg. De weg die God gaat in ons leven, het is de beste weg. We moeten leren kijken zoals Jezus kijkt, we moeten leren denken zoals Jezus denkt.

Maria wordt er hard op gewezen door haar 12 jarige zoon dat ze kijkt met de verkeerde ogen. Ze ziet niet wat Gods verlangen is, ze ziet alleen maar haar eigen zorgen, is dat niet asociaal?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.