12 jaar

Lukas 2

45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar. 46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. 48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. (Lukas 2:45-50)

Realiseren we ons dat Jezus hier 12 jaar was, de leeftijd van een brugpieper? Na drie dagen vinden ze Jezus pas terug, wat heeft Hij al die tijd gedaan? Dit is geen leuk verhaaltje om te vertellen op de zondagsschool, dit is confronterend. Het leven van Jezus als mens was anders, het was radicaal, het was in de kracht van God.

We vieren het pinksterfeest, we hebben het over de Heilige Geest en als we een charismatische gemeente zijn dan willen we ook nog wel de gaven van de Heilige Geest accepteren in ons leven. Maar zie hier wat de Heilige Geest doet met een 12 jarig jongetje. We kunnen ons nu niet verschuilen achter het feit dat Jezus de Zoon van God is, want de bijbel laat ons duidelijk weten dat Jezus het voorbeeld is van hoe wij kunnen leven. (Wees heilig want Ik ben heilig.)

Drie dagen zonder Zijn ouders en niet achter de playstation of met vrienden voetballen, maar met de leraars aan wie Hij vragen stelde en luisterde naar hun onderwijzing. Hij wilde meer weten, Hij was hongerig voor de waarheid, hongerig voor de kennis van God. De omstanders waren verbaasd, maar wij weten dat de Geest van God in Jezus woont waardoor Zijn kijk op de wereld anders is dan die van andere kinderen.

Jezus is niet uitzonderlijk, Jezus heeft een andere focus, een focus waarbij God Zijn Vader op de eerste plek staat. En dat is ook het antwoord dat Jezus aan Maria geeft. Hij moet bezig zijn met de dingen van Zijn Vader. Als het mogelijk is voor een 4 jarig kind om piano te spelen als geen ander, is het dan niet mogelijk voor een 12 jarig kind om vol te zijn van Gods werk?

Het is niet uitzonderlijk, Hij is een 12 jarige jongen vol van de Heilige Geest en vol van verlangen om Gods heerlijkheid te zien. Laat het ons confronteren, hoe oud we ook zijn. Laten we er op gewezen worden dat wij geen excuus hebben, maar dat we hier door een twaalfjarige jongen de les worden gelezen. Laten we stoppen met ons verbazen over wat Jezus hier doet en laten we Hem werkelijk volgen in Zijn werk voor Onze Vader.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.