Vol van God

Lukas 2

38 En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. 39 En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. 40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. (Lukas 2:38-40)

Lijkt zij niet een beetje op die oude vrouw in de gemeente die het altijd maar over God wil hebben? Is Anna niet het beeld van de vrouw bij wie je je niet op je gemak voelt omdat je bij haar je meer bewust wordt van de zonden die je doet? Is zij niet de angst voor elke dominee omdat ze geestelijker is dan de dominee zelf?

Anna kwam er bij staan toen Simeon aan het profeteren was. Zij wist het net als Simeon zeker, dit kindje is de verlossing waar iedereen op aan het wachten was. En ze moest er zeker van zijn dat iedereen er van zou horen. Iedereen moest weten wat God aan het doen is, of haar naam is geen Anna. Als we met geestelijke ogen leren kijken dan zien we een vrouw die alleen maar gericht is op Gods koninkrijk. Dan zien we werkelijk dat zij het wel bij het juiste eind heeft.

Ze kan haar mond niet houden, iedereen moet het weten. Laten wij nu eens luisteren en stoppen met ons oordeel. Misschien wil God ook wel tot ons spreken door deze mensen. Misschien zijn ze niet van deze tijd, maar in werkelijkheid zijn ze tijdloos. Want zij gaan met Gods tijd mee, de eeuwige tijd, die nooit ophoudt.

Jozef en Maria hebben dit allemaal mogen aanschouwen. Ze hebben geluisterd en het serieus genomen. Zij weten dat dit kind de verlossing is voor velen. En ze hebben mogen zien hoe Jezus opgroeide in de kracht van de Heilige Geest. Er zijn er niet vele geweest dit hebben meegemaakt. Maar ze hebben alles in hun hart hebben bewaard.

Als we deze geschiedenis lezen dan is die doordrenkt met de hand van God. Dan zien we mensen die niet van deze wereld zijn maar leven door de kracht van God. Simeon, Anna en Jezus, in allemaal is de kracht van God die grote daden laat zien. Het is een andere wereld, het is het koninkrijk dat Jezus bracht en waar wij ook in kunnen leven. Dit is niet uitzonderlijk, dit is normaal in het koninkrijk der hemelen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.