Anna

Lukas 2

36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. 37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. (Lukas 2:36-37)

Wat bezielt deze vrouw om haar leven zo tot eer van God te leven? Dit is toch niet normaal, dit is toch geen leven hebben? Persoonlijk ken ik ook een weduwe die meer dan 90 jaar oud is en haar leven alleen maar in gebed voor de gemeente doorbrengt. Het is een enkeling, er zijn er vele die in een bejaardentehuis wonen en het liefst vandaag het leven nog vaarwel willen zeggen omdat het nutteloos is.

Anna een profetes, God sprak door haar. Ze verliet de tempel niet, ze was er altijd te vinden, biddend en vastend. Op jonge leeftijd had ze haar echtgenoot verloren, maar ze had er voor gekozen om weduwe te blijven en haar leven in te zetten voor gebed. We kunnen ons voorstellen dat zij vele malen werd aangesproken door mensen die haar vroegen om een woord van God.

39 Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere. 40 Maar zij is gelukkiger, als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk ook dat ik de Geest van God heb. (1 Korinthe 7:39-40)

Durven we zo te kijken, durven we werkelijk onszelf zo ver weg te cijferen dat het echt alleen nog maar om God draait? Want dat is wat Anna heeft gedaan met haar leven. Ze zal best een moeilijke tijd hebben gehad, maar uiteindelijk heeft ze voor het hoogste doel gekozen. Ze heeft er voor gekozen om dat wat ze nog heeft aan God te geven in gebed en vasten.

En net als bij Simeon, ook zonder Anna kon Jezus gewoon zijn werk doen. Maar zo werkt God niet, God wil ons betrekken bij Zijn plannen. God zoekt naar mensen die hun leven inrichten tot eer van God en betrekt hen er bij. Het is geen eenrichtingsverkeer, God werkt in relatie met ons.

Deze vrouw, is een pilaar van deze tempel. Deze vrouw leeft voor Gods aanwezigheid en heeft werkelijk begrepen wat het is om net als David te verlangen naar Gods aangezicht. En zo vaak willen wij dat het bijzonder is wat deze vrouw heeft. Maar dat is het niet, het is bijzonder dat wij zo graag de lusten van de wereld willen combineren met een leven met God. In het koninkrijk van God is het niet meer dan normaal om gericht te zijn op wat Gods plan is in plaats van ons eigen plan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.