Gods beloften bezongen

Lukas 1

54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. (Lukas 1:54-55)

Het lied dat Maria zong kwam uit haar hart. Het lied is doordrongen van haar ervaring op dat moment. Hoe zouden wij ons voelen als we een engel hebben gezien en die ons vertelt dat we een kind van God zullen dragen?

En dat zien we terug in dit loflied, het is niet zomaar een lied gekopieerd, het is een lied waaruit spreekt hoezeer Maria er van doordrongen is van wat er gebeurd is. Want het loflied gaat over hoe God te werk gaat, hoe God in Zijn almacht kiest voor het minste om het grootste te bereiken. En daar komen de woorden vandaan in dit lied beschreven.

Maar er is meer, het gaat niet alleen om Maria zelf, het gaat ook om waar zij onderdeel van is. Zij is namelijk een jood uit het volk van Israël dat een rijke geschiedenis heeft samen met hun God. Zij kent de beloften van God die beschreven zijn in de heilige boeken. En ze ziet nu met eigen ogen, voordat alles werkelijk vervuld is, dat God aan het werk is om Zijn beloften te vervullen.

En dit gaat een stap verder. Als we kijken in onze kerken dan is er wel enigszins een gevoel van saamhorigheid maar uiteindelijk gaat het toch allemaal om ons eigen geloof. Iedereen schijnt het op zijn eigen manier te moeten beleven en ziet wel waar men uitkomt. Een eenheid in gebed als lichaam van Christus voor de terugkeer van onze bruidegom leeft er niet echt. Er is niet echt een geestelijke eenheid die oproept tot het zoeken naar Gods verlangen voor ons als lichaam van Christus. Altijd gaat het over wat God wil doen in mijn persoonlijke leven, maar wat wil God doen met ons als Kerk als geheel, als gemeente van Christus?

En dat bezingt Maria hier. Het is God die een belofte heeft gedaan aan Abraham voor Zijn nageslacht. Er zijn beloften gedaan aan het volk Israël. En dat verlangen was er ook in het hart van Maria. En nu ziet ze van dichtbij dat God dat gaat vervullen. En alleen mensen die dat serieus nemen zullen dit kunnen zingen. Alleen mensen die hier voor hebben gebeden en hun verlangen naar God hebben geuit zullen ook de mensen zijn die vol overgave zullen zingen van Gods heerlijk antwoord.

God denkt nog steeds aan Israël en Zijn beloften maar ook aan ons als christenen, het lichaam van Christus hier op aarde. Ook met ons heeft God nog steeds een plan waar wij naar moeten uitkijken, dat wij moeten bezingen, alleen dan is God dichtbij in ons hart.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.