Daily Archives: July 17, 2014

Voor de deur

Lukas 1 28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Voor de deur