Gods trouw aan Zijn beloften

Lukas 1

54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 55 zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 56 En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. (Lukas 1:54-56)

God is altijd trouw aan Zijn woord. En dat moet ons zo sterk maken in ons geloof. Wat God heeft gezegd zal Hij altijd doen. Elke belofte beschreven in de bijbel zal volledig worden uitgevoerd door God. En daar is Maria zich ook van bewust, God is Israël niet vergeten en zal Israël nooit vergeten. Elke belofte in de bijbel zal worden vervuld.

Dit heeft niets te maken met een Israël sentiment. Wat er vandaag de dag gebeurt met Israël, moeten we niet bekijken vanuit een roze bril. Niet alles wat Israël doet is goed. Zeker als we kijken naar de morele staat van de joden is dat verre van heilig en God vrezend. Er zijn vele joden die atheïstisch zijn en zich niet om God en Zijn gebod bekommeren.

We moeten kijken naar Gods beloften, naar Gods liefde voor de nakomelingen van Abraham. En daar moeten wij op hopen. Wij moeten ons niet laten leiden door ons blind te staren op Israël als HET volk van God. Wij moeten ons laten leiden door de God van Israël die de God wil zijn van iedereen die hun hoop in Jezus hebben. Ons geloof moet gebaseerd zijn op Zijn beloften en Zijn beloften alleen. Ons gebed voor Israël moet daarom ook Zijn beloften zijn waar wij voor bidden.

Natuurlijk zien we de strijd en weten we dat dit een geestelijke strijd is. Maar die strijd wordt (en is al begonnen) net zo hard tegen de mensen die Jezus Christus willen volgen. Een strijd die gaat om de vernietiging van iedereen die hoort bij de belofte van God. Want dat is de strijd van de duivel, om Gods Woord ongedaan te maken. Maar God houdt Zich aan Zijn woord en komt het volk Israel en de volgelingen van Jezus te hulp in Zijn barmhartigheid.

Maria is drie maanden lang bij Elizabet gebleven. Dat betekent dat ze in ieder geval de geboorte van Johannes heeft meegemaakt. Zoals we hier in de Indiase cultuur wel meer zien helpen families elkaar vooral in dit soort omstandigheden. Maria zal dus waarschijnlijk een goede hulp geweest zijn voor Elizabet. Nee, nu ze de Zoon van God mag dragen, betekent dat niet gelijk dat ze als koningin behandeld zal worden. Zo zit het koninkrijk van God niet in elkaar, anders was Jezus wel in het paleis geboren.

Het is zo heerlijk om te zien dat Gods koninkrijk anders is. Trouw, nederigheid en liefde gaan hand in hand. Gods kracht en barmhartigheid die overvloedig in ons leven regeren. Dit is het koninkrijk dat Jezus bracht en waar wij willen leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.