Hoogmoedige en nederige

Lukas 1

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. (Lukas 1:51-52)

Eén ding is altijd duidelijk bij God, God haat de hoogmoedige en ontfermt Zich over de nederige. En dit heeft niets te maken met Gods voorkeur voor karakter, het heeft alles te maken met onze relatie met God.

We zullen dit niet kunnen begrijpen op het moment dat we God helemaal los zien van ons leven hier op aarde. Op het moment dat we Gods bestaan ontkennen of dat we Zijn bestaan wel erkennen maar nauwelijks een verband zien tussen Zijn bestaan en ons bestaan is deze opvatting nogal rauw. Waarom zou een God zich zo bemoeien moet hoe wij ons leven invullen?

Maar als we nu inzien dat wij op Zijn schepping leven en dat wij Zijn schepping zijn, dan gaan we heel anders naar deze lofzang kijken. Want dan zien we een God die de wereld heeft gemaakt en betrokken is bij elke dag, een God die de bron van onze kracht is. De liefde die Hij daarom uitstort over de hongerigen en de nederigen, is de liefde voor Zijn eigen schepping. Dit is Zijn werk en Hij wil er voor zorgen, Hij wil voor de mensen zorgen die in de put zitten en die verdrongen worden.

Maar de mensen die hoogmoedig zijn, zijn juist die mensen die God ver af willen houden. De mensen die God willen ontkennen, of niet in hun leven willen toelaten. Dat zijn de mensen die het zelf willen en het zelf wel voor elkaar denken te hebben. Maar die mensen zullen Gods machtige arm zien, Zijn krachtig werk zal het simpele werk van de mens uiteendrijven. God is dichtbij en Hij werkt dichtbij.

Dat wat de mensen dachten toen ze de toren van Babel gingen bouwen, is dat wat God zal verbreken met Zijn machtig arm. En dat wat in de goot ligt, veracht door de mensen, zal God oprichten en sterk maken in Zijn kracht.

En waarom zingt Maria dit? Wat heeft dit met de geboorte van Jezus te maken? Omdat juist zij weet dat het waar is. Uit ervaring weet ze dat God het simpele, het nederige in dit leven zoekt om Zijn groot doel te kunnen bereiken. Niet het verhevene, niet de trots van deze wereld is wat God zal gebruiken, maar juist dat wat onbruikbaar lijkt is wat God wil gebruiken voor Zijn heerlijkheid.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.