Vrezen?

Lukas 1

50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. (Lukas 1:50)

God vrezen betekent niet dat we bang voor Hem zijn. God vrezen is net als de vrees voor mensen, want dan vragen we ons af wat zij van ons denken en gedragen ons daar naar. Zo vaak doen wij dingen omdat we ons afvragen wat andere mensen daar van denken. De manier waarop we ons kleden, de manier waarop we ons gedragen, vaak is dat vanuit de gedachte: ‘wat zullen de mensen om ons heen van ons denken.’ Dat is vrees. En deze vrees moeten we ook hebben in onze relatie met God. Wat denkt God van mij? Hoe denkt God dat ik moet wandelen in dit leven?

En als we zo in het leven staan dan is er Gods barmhartigheid in ons leven. God die ons helpt in dit verlangen om Hem te vrezen. Gods liefde en goedheid is met ons omdat we er naar verlangen dat we Gods goedkeuring hebben in ons leven. Deze tekst is oorzaak en gevolg, we willen dat God in ons leven betrokken is en daarom is Hij met Zijn barmhartigheid betrokken bij ons.

Vanuit het perspectief van mensen die God vrezen is dit een heerlijke boodschap. Mensen die God overal in het leven bij betrekken zijn gerust, want zij weten dat Gods barmhartigheid en liefde met hen is.

Vanuit het perspectief van mensen die niet leven met vrees voor God, wordt de wereld een harteloze samenleving. Zij zullen degene zijn die God veroordelen op het moment dat er grote rampen zijn. Zij zullen zich afvragen: ‘waar is dan die God?’ In hun ogen is deze zin hypocriet, want hoe kan God het lot van mensen laten afhangen van onze daden, Hij is verantwoordelijk, Hij is onze Schepper.

Maar er is een kronkel in deze gedachte, want God vrezen betekent dat wij Hem willen betrekken bij ons leven. Als we God niet vrezen dan willen we Hem helemaal niet in ons leven hebben. Dan is het niet belangrijk voor ons wat Zijn verlangen is.

Als we verlangen naar Gods hand in ons leven, als we verlangen naar wat God verlangt, vrezen we Hem. Dan is het belangrijkste in ons leven wat God denkt van ons. En dan is het ook God die het belangrijkste zal zijn in ons leven en zal altijd trouw blijven in Zijn barmhartigheid.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.