Lofzang van Maria

Lukas 1

46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. (Lukas 1:46-49)

Een lied van Maria. Als we deze woorden indringend lezen zien we de blijdschap in het hart van Maria. Een simpele vrouw die trouw was in haar dienst aan God, gebruikt door God voor een heilig doel.

We moeten ons realiseren dat dit nog ver voor de geboorte van Jezus was. De baby kon niet ouder zijn dan 3 maanden. Dit is geloof waardoor Maria dit uitroept dat God goed is voor haar. Wij zeggen: ‘Eerst zien en dan geloven’, maar zij zegt: ‘Uw woord is waarheid, laat het gebeuren zoals U heeft gesproken.’

In de woorden van Maria zien we de juiste houding tegenover God. God Almachtig die alles in Zijn handen heeft en wij nederige mensen die trouw zijn in hun leven voor die God. Dit is de boodschap van liefde, van een God die ons geschapen heeft en door Wie alles bestaat. De God die alles omvat, de God die de sterren op hun plek heeft gezet, de God die seizoenen bepaalt, de God die leven geeft.

En ga zo maar door, elke zin de psalmen die Gods grootheid laat zien en nog zoveel meer. God ALMACHTIG. Niet een verzinsel van mensen, maar de bron van de mensheid. Hij is God en Hij in Zijn almachtig heeft besloten om Maria, een simpel, nederig meisje te kiezen voor een machtige taak. Als we zo deze tekst lezen, beginnen we te begrijpen waarom Maria haar ziel oproept om God te danken en te prijzen. Dit is geen moeder die haar kind een snoepje geeft. Dit is God almachtig die een simpel schepsel gebruikt voor het hoogste doel.

Mijn ziel maak groot de Heer. Dit is niet de lofzang van Maria, dit is de lofzang van iemand die is aangeraakt door de Heilige God en Schepper met het heerlijke nieuws van Zijn plan in haar leven. Laten we voorbij gaan aan alle retoriek van dit kerstverhaal. Dit moment dat hier wordt bezongen is een moment dat Gods heerlijkheid openbaart.

Mijn ziel maakt groot de Heer. Want Hij is onze God en geenszins wij. Begrijpen we Maria, begrijpen we haar blijdschap? Wat een heerlijk lied zingt Maria, een lofzang op Gods Grootheid in zo’n klein leven. Gods grootheid die zal hangen aan het kruis om ons kleine simpele leven te infiltreren en te bevrijden van de hoogmoed die ons gebonden houdt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.