Geloof is de sleutel voor God

Lukas 1

45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. (Lukas 1:39-45)

Geloof is de sleutel in onze relatie met God. Het is geloof wat God van ons vraagt, vertrouwen in Hem is onze redding. En ook voor Maria, is het geloof wat haar de drager maakt van deze opdracht.

We doen soms zo gemakkelijk over geloof, alsof het een document is dat we ondertekenen met onze handtekening. Maar dat is geen geloof, dat is intentie, het geloof komt daarna wanneer we het contract dat we ondertekend hebben uitvoeren. Geloof is elke stap die we nemen.

Kijk maar naar Petrus toen hij op het water stapte was hij vol van geloof, maar op het moment dat hij om zich heen keek, sijpelde het geloof weg, met als gevolg dat hij begon te zinken. Geloof is niet een moment, geloof is ons vertrouwen elk moment van de dag. Vertrouwen we op onze eigen kracht, of vertrouwen we op God die met ons is.

Maria had maar één probleem en dat was dat ze nog niet getrouwd was en dan hoort het niet dat ze een kind zou krijgen. En dat probleem heeft God weggehaald. En nu is er geloof, berusting dat wat God doet in haar leven goed is. Want ook dat is geloof, berusting in onze omstandigheden, berusting waarin we weten dat God voor ons is er niet tegen ons. En als dit geloof in ons leeft zullen we blijven wandelen op het water.

Want dat is geloof, het is de poort waardoor God in ons leven met Zijn handen werkt. Want door geloof worden wij gerechtvaardigd, door geloof werkt God door Zijn Geest in ons leven. Door het geloof werkt God in het leven van Maria. Ons geloof doet er toe, het is geen werk, het is een berusting, een vertrouwen.

God wil het werk doen, maar dan wel als wij geloven. Laten wij net als Maria in deze zaligheid van het geloof leven. Het geloof waarin we in alles op God hopen en weten dat wat Hij doet goed is. Zalig ben jij, die door het geloof Gods werk mag ontvangen. Zalig ben jij, die door geloof vertrouwt op God dat Hij doet wat Hij beloofd heeft.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.