Het is geen kerstverhaal

Lukas 1

39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, 40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. 43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? 44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. 45 En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. (Lukas 1:39-45)

De twee verhaallijnen komen bij elkaar. Daar waar God op twee plekken Zijn Woord heeft geopenbaard komen die nu bij elkaar. En bij het lezen van dit gedeelte moet er in ons ook iets opspringen van vreugde. We lezen hier geen kerstverhaal, we lezen hier een ontmoeting in de kracht van Gods Geest. Een ontmoeting die doordrongen is van Gods heerlijkheid.

Waarom Maria naar Elizabet ging weten we niet precies, maar haar komst is geen normale aankomst. En op het moment dat Maria groette sprong het kindje in de buik van Elizabet op. Ik kan me een reactie van een nuchtere Nederlander wel voorstellen. Dat gebeurt toch zo vaak, dit is gewoon toeval. En dit zijn de momenten dat ik een hekel heb aan onze nuchterheid, want kan het nou niet zo zijn God dit doet. We willen God overal buiten laten, alleen op religieus vlak willen we wel over hem praten maar dan nog heeft Hij geen invloed.

Maar dit zijn de details waar we kunnen zien dat Gods Geest in alles doordringt. Gods Geest is wat ons samenbindt, wat ons één maakt in ons leven. Gods Geest is dezelfde in jou en in mij. En dat is wat er gebeurt bij Elizabet en dat is wat er bij ons moet gebeuren als we deze woorden lezen. De Geest die in ons spreekt, de Geest die opspringt in ons hart.

Johannes die geboren zal worden om in de kracht van de Heilige Geest het volk Israël terug te brengen bij God en hen voor te bereiden op de komst van Jezus, springt hier op. En zo mag vandaag de dag de Heilige Geest ook in ons opspringen bij het horen van de woorden van God.

Nogmaals dit is geen kerstverhaal, dit is de werkelijkheid van Gods werk. God die hier spreekt, God die hier werkt, God die Zichzelf openbaart in elk detail van Zijn werk. Soms moeten we onszelf gewoon voor het hoofd slaan en werkelijk Gods werk gaan zien. De Geest van God leeft in ons, wat een wonder, en die Geest wil in ons spreken de woorden van God en ons laten opspringen van vreugde over het werk dat God aan het doen is.

Laat dit een boodschap zijn waardoor we ons richten op wat God kan doen, hoe Zijn Geest door ons leven kan werken. Gods Geest is er met een reden, zodat we werkelijk kunnen leven in Zijn kracht en werkelijk Zijn heerlijkheid kunnen ervaren.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.