De ingreep

Lukas 1

35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. (Lukas 1:35-38)

Maria’s probleem wordt opgelost. Want God is niet van plan om tegen zijn eigen wetten in te gaan. Het plan overstijgt de natuurlijke weg. God zal er voor zorgen dat er een baby wordt geboren in de buik van Maria. En dat is ook de reden waarom het kind anders zal zijn, daarom is het kind Gods Zoon.

Bij de gedachte alleen al moeten we vol van aanbidding zijn tot God. Want dit is een goddelijke ingreep die alleen Hij kan doen. Elk kind is een wonder, maar dit is een wonder boven alle andere. Wat er hier wordt aangekondigd is niet de geboorte van Jezus, de aankondiging van een mooi kerstverhaal, wat er hier wordt aangekondigd is het wonder dat God ons gaat redden van de vernietiging.

Als we rijexamen moeten doen en we hebben ingreep, betekent dat dat de examinator het even moest overnemen. Natuurlijk is dat niet positief, maar zo moeten wij de ingreep van God zien die Hij hier aankondigt aan Maria. Het is een ingreep van God in de geschiedenis van de wereld. Maar deze ingreep is voor een eeuwige redding. God plant hier een zaadje in de buik van Maria, om zo Zijn invloed op de wereldgeschiedenis te vergroten.

Het is een wonder van Gods aanwezigheid en Gods invloed in ons leven(de wereld). God heeft besloten om zo dicht bij ons te komen. Alle goddelijkheid legt Hij van Zich af en wordt aan ons gelijk. Dit is niet dat God iemand kiest zoals Simson of Johannes, op natuurlijke manier geboren voor een wonderlijke taak, God brengt Zijn Zoon naar de aarde.

Alles waar we hier naar moeten kijken is naar de inspanning van God, Gods liefde die ons leven wil beïnvloeden. We moeten niet kijken naar Maria, we moeten kijken naar een mooi verhaal, we moet kijken naar Gods handelen. God wil ingrijpen in ons leven, God wil een positieve invloed hebben in wat er gebeurt met ons. En God wil zover gaan dat Hij tot op ons niveau wil neerdalen, alles wil afleggen om zo het beste voor ons te krijgen.

Dat is wat we hier zien. Niets is onmogelijk voor onze God om het beste te kunnen bereiken.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.