Het probleem

Lukas 1

34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?  (Lukas 1:34)

Wat is het verschil tussen Zacharias en Maria? Is dit ook niet ongeloof, moet Maria nu ook de mond gesnoerd worden tot aan de geboorte van Jezus? Want Maria die vraagt nu ook hoe het mogelijk is dat zij een kind zal krijgen, niet omdat ze te oud is zoals bij Zacharias het geval was, maar omdat ze nog maagd is.

Hoe kan Maria zo reageren, op zo’n heerlijk nieuws, het nieuws dat ze de Zoon van de Allerhoogste mag dragen? En er is maar één antwoord en dat heeft te maken met reinheid. Want waar in onze cultuur het meer dan normaal is dat we in de pubertijd al scharrelen en als we eenmaal trouwen we al meerdere bedpartners hebben gehad, was het in die tijd normaal dat we onszelf bewaarde voor die ene persoon.

En dat is ook de reactie van Maria. Het is geen ongeloof, het is de roep van reinheid in haar leven. Ze is nog niet getrouwd, ze is nog maagd. Het is niet het onmogelijke, het is het houden van de wetten die God heeft gegeven waardoor ze deze vraag stelt.

Wat een verschil met Zacharias. Zacharias die alleen maar dacht aan het onmogelijke maar Maria die denkt aan hoe dit past in de wet van God. Ja de boodschap is fantastisch, maar hoe kan dit gebeuren als ze nog maagd is? En dat is tegelijk ook het wonder, want God wil er voor zorgen dat ze een Zoon baard terwijl ze nog maagd is.

Zie het verschil. Laten wij ook verlangen naar die reinheid uit de Geest van de wet. Laten wij ook geloven in Gods werk en wat Hij wil doen, al is het nog nooit eerder voorgekomen. Want zo wil God elke keer weer wat nieuws doen, ook in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.