Koning Jezus

Lukas 1

31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Lukas 1:31-33)

Dit zijn de woorden die de engel spreekt tot Maria. Ze zal een Zoon krijgen en Hem Jezus moeten noemen, want….

En dan komt de kracht van Gods woord. Als we het over ‘het Woord van God’ hebben, dan bedoelen we vaak het boek de bijbel. Maar dat beeld vertroebelt vaak het werkelijke Woord van God. Want God spreekt hier door Zijn boodschapper tot Maria, dit zijn de woorden van God die nooit falen.

God zegt hier letterlijk dat Maria een Zoon zal baren die de Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden. Maria zal een Zoon baren die de troon van Zijn vader David zal overnemen en voor eeuwig zal regeren. Het zijn Gods woorden over de Messias die geboren zal worden in Bethlehem. Het Zijn de woorden van God en die falen nooit.

Dit zijn de woorden van God en daar staat de bijbel vol van. En zo moeten we de woorden van God lezen, woorden die nimmer falen, woorden die we niet hoeven te beredeneren of te interpreteren, woorden die God spreekt en Hij zal het doen. Onze verantwoordelijkheid is geloven, er op vertrouwen dat God dit werkelijk zal doen.

De engel spreekt de woorden van God. Geloven wij in deze woorden? Niet of ze werkelijk van God komen, maar geloven wij in de woorden die God hier spreekt? Geloven wij dat God werkelijk Zijn Zoon heeft gegeven aan Maria, om op te staan als de eeuwige Koning? Ook nu?

Is Jezus onze Koning? Of is Jezus een religie geworden? Jezus de Zoon van de Allerhoogste, Jezus die zit op de troon en regeert. Jezus die een koninkrijk is begonnen dat niet van deze aarde is, maar voor eeuwig het koninkrijk der hemelen zal zijn. Leven wij in dat koninkrijk? Want dan geloven wij werkelijk in het Woord van God dat Hij hier spreekt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.