Voor de deur

Lukas 1

28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. (Lukas 1:28-31)

De tekst suggereert dat de engel voor de deur stond voordat hij naar binnen kwam. Iedereen heeft een ander beeld van engelen en ook in de bijbel zien we verschillen in de manier van verschijningen.

Als we de ontmoeting tussen Abraham en de drie mannen zien, dan zijn het engelen in menselijke gedaante. Als we kijken naar Jezus, dan is Hij de Zoon van God in een menselijke gedaante, zelfs na zijn opstanding heeft Hij nog steeds het menselijke figuur met de wonden. Maar als we in het bijbelboek openbaring lezen, dan zien we engelen in al hun heerlijkheid, dan zien we Jezus vol van de Glorie van God.

Dit is niet om een theologie te ontwikkelen over engelen. Maar het is om te laten zien dat de werkelijkheid die wij zien, maar een fractie is van de hele werkelijkheid waarin de hemel, de aarde en de hel samenkomt. De wetenschap probeert alles in kaart te brengen van Gods schepping, maar men vergeet dat er zoveel meer is dan de wetten van de natuur.

Deze engel komt bij Maria, klopt op de deur en groet haar met de groet van God. Een groet die zij niet begrijpt omdat het een groet is van God. En God weet zoveel meer dan Maria, Hij weet wat Hij van plan is met haar leven. Zij is uitgekozen door God, begenadigd, de meest gezegende vrouw onder de vrouwen. Een groet die haar van haar stuk afbrengt omdat dit niet de manier is waarop ze zichzelf zag.

Als God komt, komt Hij op ons niveau, maar wel met Zijn kijk op de werkelijkheid. De heerlijke werkelijkheid dat dit niet alles is. Laten we onze ogen openen voor de werkelijkheid van God in ons leven. Laten we zoeken naar wat God ons te vertellen heeft en hoe Hij ons ziet. En we zullen verbaasd staan net als Maria. We zullen ons afvragen wat dit allemaal betekent en dan zal God ons alles openbaren.

Dit moeten we niet lezen alsof het exceptioneel is, dan doen we God tekort. Het is Gods verlangen om een verandering in de wereld te brengen, maar ook in ons leven. En dat gebeurt als we leren kijken naar hoe God ons ziet in plaats van hoe de wereld ons ziet. Open de deur van je hart want er staat iemand voor die naar binnen wil.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.