Feitelijk bezoek

Lukas 1

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. (Lukas 1:26-28)

Daar gaat Lukas weer, op de rationele tour, hij probeert geen roman te schrijven, hij wil feiten benadrukken om een zo objectief mogelijk document te kunnen geven. Tijdsaanduidingen om alles in de juiste volgorde weer te geven en plaats aanduidingen om het een context te geven. Allemaal feiten die na te zoeken zijn.

En dit is het feit, een engel die in de zesde maand van de zwangerschap van Elizabet weer een bezoek brengt hier op aarde. Als we andere mensen vertellen over geestelijke ervaringen die we gehad hebben, dan halen ze hun schouders op. Ze zijn zelf geen getuigen geweest en weten niet wat ze er zich bij moeten voorstellen. Er bestaat zelfs een kans dat ze het hele verhaal in twijfel trekken.

Jammer genoeg kijken veel christenen zo ook naar wat Lukas hier beschrijft. En sommigen gaan zelfs zo ver dat ze het als een moreel verhaal zien om een boodschap te geven, maar of het werkelijk gebeurd is? Wie was er bij? Het zijn leuke verhalen om aan onze kinderen te vertellen, maar wat heb ik er aan.

Laten we bij de feiten blijven. Nadat Zacharias een ontmoeting had met een engel is het nu Maria die een engel op bezoek krijgt. God stuurt boodschappers om mensen op een plek te krijgen zodat ze kunnen ontvangen. God stuurt engelen om te spreken tot ons mensen, om boodschappen door te geven die bij Hem vandaan komen. En op het moment dat we die momenten gaan zien als leuke verhaaltjes, dan halen we Gods verlangen om aan het werk te zijn met deze aarde onderuit.

Het zijn feiten en zo moeten we het ook lezen. Het moment was daar dat een boodschapper uit de aanwezigheid van God werd gestuurd naar Maria om op het juiste moment een boodschap te geven die haar voorbereidt op wat gaat komen. Een geestelijke ervaring is meer realiteit dan de heftigste kick hier op aarde.

Laten we het zo lezen, feiten. En laten we er voor open staan dat God nog steeds spreekt. We kunnen altijd wel alles in twijfel trekken, maar zijn we daarmee niet precies hetzelfde als Zacharias? Wie zijn wij om de ontmoetingen die andere mensen hebben te veroordelen of te minimaliseren? Zo werkt God en zo moeten wij open staan voor Gods werken. Het geestelijke leven is het werkelijke leven, het contact met God is de diepste relatie die we kunnen hebben.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.