Gods logica

Lukas 1

18 En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. 19 En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. (Lukas 1:18-19)

Er is een menselijke logica die haaks staat op Gods logica. En die twee manieren van denken zien we hier lijnrecht tegenover elkaar staan.

Nadat de engel niet alleen had gezegd dat Elizabet een kind zou ontvangen maar dat het kind ook nog eens een hele belangrijke rol zou hebben, krijgen we eindelijk een reactie van Zacharias. Nadat Zacharias gerust was gesteld door de engel en niet bang hoefde te zijn, zou je denken dat hij nu vol van geloof zou zeggen; ‘Gods wil geschiede.’ Maar nee, de eerste reactie is een reactie met problemen.

Want Elizabet en hij zijn maar oude mensen, mensen die geen kinderen meer kunnen krijgen. Menselijke logica. We kijken naar wat er volgens de natuur mogelijk is of wat wij mensen voor elkaar zouden kunnen krijgen. We kijken niet verder vanuit ons menselijk denken. We zouden het tunnelvisie kunnen noemen.

En dan komt Gods logica. Want de engel begrijpt helemaal niets van wat Zacharias daar uitkraamt. Hij komt bij God vandaan met een boodschap van God. God de Schepper van hemel en aarde, die sprak en het was is degene die deze woorden tot Zacharias spreekt en dan komt er zo’n antwoord? De engel snapt er niets van want zijn logica is Gods logica. God spreekt en het is.

De engel staat in Gods aanwezigheid en de logica van God is zijn logica. Er is geen andere werkelijkheid voor hem dan de werkelijkheid die bij God vandaan komt. Hij snapt daarom deze reactie van Zacharias niet, ik ben niet zomaar iemand, ik ben Gabriel een boodschapper van God.

Zitten wij ook niet in een tunnelvisie? Hoe werkelijk is Gods logica in ons leven? Of hangt het als een religie er maar een beetje bij? Er moet een moment komen in ons leven dat Gods logica werkelijkheid wordt. Dat we de problemen niet meer zien maar alleen Gods oplossing. Laten we groter van God denken, laten we Hem meer eer bewijzen door ook werkelijk ALLES van Hem te verwachten.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.