Een bedachtzaam leven

Lukas 1

17 En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. (Lukas 1:17)

De naam Johannes betekent: ‘verzoening’. En dat is ook zijn taak. Johannes moet het volk Israël weer terug bij de Vader brengen om zo het volk gereed te maken voor de komst van Jezus. En hier op het moment dat de geboorte van Johannes wordt aangekondigd, wordt zijn taakbeschrijving al gegeven. Dit is het doel van het leven van Johannes.

Wij zouden dit jammer vinden, alsof we niets zullen bereiken in het leven, we hebben er niet eerst even van mogen genieten voordat we de taak van God gaan volbrengen. Wij willen dat onze kinderen zich ten volle kunnen profileren in deze wereld. Maar is dit niet het ultieme leven, een leven waarin we volledig tot Gods eer leven? Een leven die compleet in de geest en de kracht van Elia is? Een leven dat tot nut is voor een ieder om ons heen?

Wij willen eerst zelfs iets zien te bereiken, we willen eerst met volle teugen van dit leven kunnen genieten. Een leven dat helemaal apart is gezet voor God klinkt niet echt aantrekkelijk in onze oren. Maar het is juist wel het ultieme leven, zo dicht bij God, zo sterk in afhankelijkheid van Hem leven. Altijd Zijn woord mogen prediken.

En dat is ook precies wat Johannes moet preken. Hij moet het volk Israël in zo’n relatie met God brengen dat ze bedachtzaam zijn, dat ze zich bekeren en een toegerust leven hebben. Een leven dat open staat voor de komst van Jezus. Een leven dat volkomen vertrouwt op God.

Christen worden doen we niet bij onze geboorte, misschien allen als we geroepen worden zoals Johannes. Christen worden doen we bewust door ons te bekeren. De bekering waartoe Johannes moest oproepen moet ook onze bekering zijn, anders zullen we nooit Jezus in ons leven kunnen ontvangen. Het is niet dat we met werken Jezus proberen te verdienen, maar het is een bekering die zegt: ‘ik wil het andere de rug toe keren en op U alleen gericht zijn.’

Deze bekering is een verlangen naar wat God wil doen in ons leven. We kunnen Jezus niet ontvangen in ons leven als we druk bezig blijven met het bereiken van onze trots in deze wereld. Alleen als we werkelijk onze ongerechtigheid omdraaien naar bedachtzaamheid zullen we Jezus kunnen ontvangen in ons leven. Als we bewust bezig zijn met wat Jezus wil doen in ons.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.