Een les op maat

Lukas 1

20 En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. 21 En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. 22 Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. (Lukas 1:20-22)

Wie niet horen wil moet maar voelen. Blijkbaar was het woord van God niet goed genoeg voor Zacharias en wilde hij nog bewijs. Maar voor God was dit blijkbaar net iets teveel gevraagd, want als straf zal Zacharias niet kunnen spreken tot op het moment dat de belofte vervuld is. Het klinkt misschien als een zware straf, maar dit is waar God Israël altijd op gewezen heeft.

Zacharias had gewoon op de woorden God moeten vertrouwen. Als God ons vertelt dat Hij wat doet, dan moeten we daarop vertrouwen. Maar hoe groot is ons geloof tegenwoordig. In hoeverre nemen wij de beloften in de bijbel serieus? Bijvoorbeeld de belofte dat God naar ons hoort en onze gebeden wil beantwoorden. Wij hebben altijd zoveel redenen waarom God niet zou luisteren, maar die staan niet in de bijbel, dat heeft God nooit gezegd.

Wanneer God iets doet, doet Hij dat met een reden. De keuze van God voor deze straf heeft alles te maken met de les die Hij Zacharias wil leren. Als God iets zegt, dan is Hij trouw aan Zijn woord en hoeven we dat geen moment in twijfel te trekken. Zacharias had dankbaar moeten zijn voor het antwoord op zijn gebed. En tot aan de geboorte van Johannes kan hij niet praten, kan hij God geen moment meer tegenspreken.

Want wat zal er gebeuren als hij zijn vrouw en de buren ging vertellen dat er toch nog een kind aankomt. Hoeveel ongeloof zal er om hem heen zijn waar hij op moet antwoorden. God is trouw aan Zijn woord en tot de vervulling zal Zacharias daar niets aan kunnen veranderen. Tot de geboorte van Johannes zal Zacharias er op moeten vertrouwen dat het werkelijk gebeurt, want als het niet gebeurt zal hij nooit meer kunnen spreken.

Zo werkt God vandaag de dag nog steeds, persoonlijk. God wil ons nog steeds onderwijzen in het geloof. Bij Zacharias deed hij het op deze manier. En als wij oprecht zijn in ons gebed zal God ons ook onderwijzen, ieder op zijn eigen manier. Laten we daarop vertrouwen en God alle eer geven. Hij is trouw in Zijn beloften.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.