Gods manier van antwoorden

Lukas 1

12 En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. 13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. 14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, 15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, 16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. (Lukas 1:12-16)

Wat een heerlijke woorden van de engel aan Zacharias. ‘Uw gebed is verhoord.’ Zacharias en Elizabeth zijn al oud en te oud om op een normale manier kinderen te krijgen. En toch was het altijd Zacharias zijn verlangen geweest en nu komt God Hem vertellen dat het gebed beantwoord is. Wat een heerlijke boodschap voor Hem.

Ze hebben lang moeten wachten maar God heeft altijd geluisterd naar zijn gebeden. En nu komt de vervulling van die gebeden. Hetzelfde gebeurde bij Abraham en Hanna, ze moest wachten maar hun gebed werd verhoord. En het bijzondere is, het is niet zonder reden dat ze moesten wachten. En dat is vaak de manier waarop God werkt. Een bijzonder doel heeft zijn tijd nodig, de tijd die God bepaald.

Het liefst hebben wij McDonalds gebeden. We bidden en we krijgen een hapklaar antwoord. Maar juist die gebeden die tijd kosten zijn de gebeden die bijzonder zijn. Want als we kijken naar het leven van Izak, Samuel of Johannes, zijn ze elke keer weer bijzonder. Vertrouwen in God wordt altijd beloond.

We moeten hier van leren, laten we de fastfood mentaliteit uit ons geestelijk leven halen, en ons verlangen voor God brengen vol vertrouwen. Een vertrouwen dat weet dat God antwoord op Zijn tijd, de perfecte timing. God hoort altijd onze gebeden, Hij weet hoe Hij het juiste antwoordt moet geven. En daarin moeten we vertrouwen en soms wel jaren of decennia. Maar hoe langer we wachten hoe aparter het antwoord.

Het gebed van deze twee oude mensen is beantwoord, maar ze krijgen zoveel meer. Ze worden onderdeel van een plan dat boven alles uitstijgt. Het plan van God om de Messias te brengen en dat is deze Johannes die een antwoord is op een gebed voor alleen maar een kind. Zo is onze God, de feiten liegen er niet om, ze staan hier geschreven en we mogen vol zijn van die feiten.

God hoort gebeden, en Hij zal antwoorden op Zijn tijd. Wat een heerlijke boodschap die ons mag vervullen met vertrouwen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.