Gods bewuste stap

Lukas 1

12 En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. 13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. 14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, 15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, 16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. (Lukas 1:12-16)

Een zoon, en niet zomaar een zoon, een zoon die apart gezet moet worden voor God. Een zoon die een profeet zal zijn. De naam Johannes betekent: ‘God is verzoenend’. En het feit dat God die naam heeft uitgekozen geeft betekenis aan het leven van deze jongen. Johannes is het begin van de verzoening tussen God en Israël en tussen God en de aarde.

Alles wat God doet heeft een betekenis. Zo vaak hebben wij vrije tijd en doen we maar wat. Waar wij bewust mee bezig schijnen te zijn is met het sorteren van ons afval of met wat er allemaal door onze mond naar binnen gaat. Maar elke stap die God in ons leven en in de wereld geschiedenis zet is een bewuste stap die altijd een doel heeft. Het wachten met het geven van een nageslacht aan Abraham heeft een doel, het 7 maal onderdompelen in de rivier de Jordaan door Naaman, het heeft een doel.

Deze bijzonder geboorte van Johannes heeft een doel. En daarom zitten er strikte voorwaarden aan vast. Het is God die een plan heeft en dat plan mag niet doorkruist worden door menselijk handelen. Johannes mag geen wijn of sterke drank drinken, Johannes zal van het begin vervult zijn met de Heilige Geest. Alles wat hij doet wordt niet gedirigeerd, maar wordt geleid door de Heilige Geest.

Een zoon met een belofte, de belofte die zal gaan tot over de hele wereld. Mensen zullen met blijdschap vervuld zijn, want dit is waar Israël voor bad, Johannes de voorloper die Israël moet verzoenen met God om hen klaar te maken voor de komst van de Messias.

Elk moment dat God werkt, doet Hij dat met volle overtuiging. Elke stap die God zet, doet Hij zodat de geschiedenis verandert. Het blijft niet bij Johannes de Doper en het stopt ook niet bij de Apostel Johannes. Nog steeds wil God in ons leven en in het leven van onze gemeente stappen zetten waardoor we mogen groeien in verzoening tot Hem.

Laat het gebed opstijgen tot de troon van God. Heere Jezus kom haastig, spreek tot ons Uw gemeente. Breng vervulling met Uw Heilige Geest, maak vol Uw plan met ons leven. En God ZAL antwoorden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.