Timing

Lukas 1

8 Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het 9 dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. 10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. 11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. (Lukas 1:8-11)

Vanuit Zacharias gezien is het een bijzonder moment en tegelijk de normale gang van zaken. Bijzonder omdat het zijn tijd is om het reukoffer te brengen voor God wat geen alledaagse taak is. Maar het is tegelijk ook de normale gang van zaken, omdat het nu eenmaal zijn tijd was, op z’n Nederlands gezegd, zijn naam stond op het rooster.

De tijd komt er aan dat God de wereld geschiedenis radicaal stil zet, dat er aardbevingen komen en nog zoveel andere rampen. Maar nu is het vaak dat God het moment kiest in ons leven, het juiste tijdstip. Misschien is het voor ons niet bijzonder, is het een alledaags moment, maar God kiest het juiste tijdstip om tot ons te spreken.

Soms bidden wij en krijgen wij niet direct antwoord. En dan vragen we ons af of God het wel wil doen? We verzinnen allerlei redenen voor God om niet te antwoorden. Maar vragen we ons wel eens af of het wel het juiste moment is. Durven we op Gods antwoord te wachten, net zolang totdat het de tijd is dat Hij antwoord?

Vele joden waren aan het bidden voor de beloofde Messias, Hij kwam maar niet. Totdat God zag dat de tijd er klaar voor was. En elk detail op zijn plek was. Het was Gods perfecte timing.

Er zijn twee extremen, mensen die wachten op een stoel totdat God wat gaat doen. En mensen die wel zien wat God doet maar er helemaal niet mee bezig zijn. Aan de ene kant moeten wij doen wat we behoren te doen. Zorgen voor ons gezin, zoeken naar gerechtigheid enzovoort. Aan de andere kant moeten we wachten op God, het van Hem verwachten, niet op onze termijn maar op Gods timing. Al is het ‘te laat’, we moeten het van God verwachten.

En als we zo leven trouw aan God, trouw zijn in wat we moeten doen zoals Zacharias, dan zal God op Zijn tijd ook in ons leven spreken. Kom niet met het excuus dat God ons niets heeft te zeggen, ook in ons leven wil Hij nog steeds spreken. Wacht op Hem en Zijn kracht.

14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Psalm 27:14)

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.