Introductie: Lukas

Lukas 1

1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, 3 heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theofilus, 4 opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. (Lukas 1:1-4)

Deze eerste verzen zijn veelbetekenend voor dit bijbelboek. Ze leggen een basis van hoe we het evangelie van Lukas moeten lezen. Lukas een man die grondig onderzoek heeft gedaan en heeft geprobeerd om een document op te maken met de feiten. Lukas heeft niet geprobeerd om zijn lezers te onderwijzen, maar een grondig onderzoek neer te leggen waaruit we zelf een conclusie kunnen trekken.

Dit is belangrijk voor het lezen van dit bijbelboek. Als we het evangelie naar Matheus lezen dan zien we daarin duidelijk dat Matheus een boodschap had die hij wilde doorgeven. De keuzes voor de volgorde van de verhalen, de keuzes van de woorden, alles gebruikte hij om de boodschap te verkondigen die in zijn hart leefde.

Lukas beschrijft het meer als een verslaggever. Natuurlijk is het altijd gekleurd met zijn eigen overtuiging, maar hij heeft zo objectief mogelijk willen blijven. En zo moeten we dit bijbelboek lezen. Een getuigenverslag van wat Jezus heeft gedaan en niets meer.

Lukas wil er zelf niets aan toevoegen, hij wil dat het leven van Jezus spreekt tot ons. De woorden die we hebben gehoord mogen we staven aan de woorden en daden van Jezus die Lukas hier beschrijft. Een boek voor wetenschappers, een boek voor mensen die het rationeel willen bekijken. Een boek voor mensen die door het leven van Jezus willen worden aangesproken.

Lukas weet dat hij niet de enige is geweest die het heeft geprobeerd. Er zijn meerdere mensen geweest die van uit getuigenverslagen het leven Jezus hebben willen beschrijven. Lukas ziet zijn werk dus niet als superieur. Alles wat hij heeft willen doen is het beschrijven van het leven van Jezus zoals anderen het ook hebben geprobeerd.

Als we dit verslag proberen te lezen, moeten we vooral kijken naar Jezus door de ogen van de getuigen. We moeten kijken met een open hart wat Jezus heeft gedaan en wat Jezus heeft gezegd.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.