Verlangen naar Hem

Romeinen 10

13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:13)

Wat een God dienen wij. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Een ieder die zich tot God richt zal zalig worden. Wat een belofte want een heilige Goedheid dat in God leeft. Meer en meer moeten we inzien hoe klein we eigenlijk zijn. Lemen poppetjes in de handen van God. Als we kijken naar de zondvloed of Sodom en Gomorra dan weten we dat met een woord God alles ongedaan kan maken. Zijn almacht staat voor niets.

En in die context wil ik deze zin lezen uit Romeinen. Als we die Almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft aanroepen zullen we zalig worden.

1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. 2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. 3 Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. 4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. 5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond, (Psalm 105:1-5)

De psalmist roept zijn hoorders ook op om alleen op God te richten, dan zullen wij zalig worden. Als we zoeken naar Gods kracht, als we Zijn naam aanroepen, zullen we door Zijn heerlijkheid en kracht ZALIG worden. Zalig is geen klein woord, het is een blijdschap, een vrijheid, een complete dankbaarheid waarin wij zullen leven. Zalig is de verlossing van elke klacht en verdrukking in ons hart.

Wat een heerlijke boodschap is het. Wat een heerlijkheid die God voor ons heeft klaarliggen en alles wat we hoeven te doen is Hem aan te roepen, te verlangen naar Hem. Hier moeten we vol van zijn, hier moeten we uit leven elke dag. De zaligheid die God ons wil geven. Ik heb het in eerdere overdenkingen al benadrukt, als we maar bezig blijven met deze wereld, zullen we het nooit kunnen zien, een ieder die Zich tot God richt zal zalig worden.

Richt je op Hem, zoek Hem, niet zoeken in de zin van moeilijk, maar aanstalten maken om het van God te verlangen. Is dat verlangen in jouw leven? Verlang je werkelijk naar de zaligheid die God je wil geven? Nogmaals dit is zo’n heerlijke boodschap, als we het maar zouden zien dan zouden we nu nog op onze knieën vallen en Hem aanroepen.

This entry was posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.