Daily Archives: April 24, 2014

Aanroepen

Romeinen 10 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Aanroepen