De beloften van God in ons hart

Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:8,10-13)

En weer laat Paulus weten dat God nooit beschaamd een ieder die in Hem gelooft. Geloven we dit? Hoe meer we hierover nadenken hoe meer het geloof gaat leven in ons. Als we altijd maar druk bezig zijn met ons werk en altijd maar weer nadenken hoe we de maand door moeten komen of bezig zijn met het nieuwste gadget dat in de winkel ligt zullen we nooit echt begrijpen wat geloof is.

7 Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. (Psalm 119:7)

David zingt er over, op het moment dat het Woord van God in ons begint te leven en we werkelijk beginnen te begrijpen wat het betekent voor ons leven, beginnen we God te loven. Dan is er een hart dat vol blijdschap uitroept: ‘op U vertrouw ik o Heer, U beschaamd nooit.’

Het woord van God moet in onze mond zijn, het moet in ons hart leven. We moeten het overdenken, dag aan dag, net als David. Want dan gaan we begrijpen wat het betekent om werkelijk God aan te roepen in ons leven. En dan zal het werkelijk meer uit onze mond komen en meer in onze gedachten leven. Dan zullen we het werkelijk erkennen dat Jezus onze Heer is.

Sta eens stil, bij deze woorden, als we op God vertrouwen zullen we nooit beschaamd worden. Als wij God zoeken voor de vragen en de problemen van ons leven, zal Hij ons niet beschamen. De impact van deze woorden voor ons leven moet als een aardverschuiving zijn. Geen zorgen, geen klagen, want God beschaamd niemand die zich tot Hem richt.

Maar het gaat nog een stap verder. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Het is niet alleen God aanroepen voor de problemen in ons leven, maar juist ook van de dagelijkse dingen. Ook daarin zal God ons niet beschamen, Hij hoort en antwoord altijd.

Wie op Hem vertrouwt, staat altijd sterk, niet in eigen kracht, maar in de kracht van God. Soms moeten we de wereld om ons heen even uitdoen. De reclames die ons vertellen welke problemen we hebben en natuurlijk hoe we het moeten oplossen. Alles moeten we uitdoen en ons alleen richten op de beloften van God. Dan zullen wij nooit beschaamd worden.

 

This entry was posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.