Aanroepen

Romeinen 10

10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Romeinen 10:10-13)

Het mooie van deze verzen is, is dat geloof wordt verbonden aan het aanroepen van God. Een van de dingen waren we echt tegen moeten strijden is geloof dat bestaat uit boeken en meningen. Geloof is niet dat we van mening zijn dat God bestaat en dat Jezus werkelijk aan het kruis is gestorven. Zelfs de demonen weten dat en ze zijn huiverig bij die gedachte.

Hier wordt geloof verbonden aan het aanroepen van God. Er is maar één God en daar kunnen we met onze meningen niets aan veranderen. Maar geloof begint pas op het moment dat we die God werkelijk gaan aanroepen. Want dan hebben we werkelijk vertrouwen in Hem, in Wie Hij is en wat hij kan doen.

Aanroepen betekent onze hoop op God richten, we verlangen dan naar Gods interventie in ons leven. En dat is er voor iedereen er is dan geen onderscheid tussen Jood of Griek. Want God is de God van ons allemaal en als wij ons werkelijk tot Hem richten zal Hij ons niet laten vallen als een baksteen, maar Hij zal Zich richten op onze zaligmaking.

Het aanroepen van God moeten we niet in de context zien van gebed voor het eten of een gebedssamenkomst. Het aanroepen van God is een persoonlijk geloof waarin wij met ons hart vertrouwen dat God ons hoort en zal antwoorden. En dat geloof weet dan dat het nooit zal beschaamd worden. God zal altijd antwoorden, wie we ook zijn en waar we ook zijn. God is daarin trouw.

Geloof is simpel, maar het moet wel verder kijken dan wat we zien om ons heen. We moeten God werkelijk durven aanroepen in ons leven. We moeten werkelijk naar boven durven kijken van waar onze hulp komt. En dat is het verschil tussen het weten dat er een God is en het verlangend aanroepen van God.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.