Simpel gebed

Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (Romeinen 10:8-9)

Paulus wil met deze verzen duidelijk maken dat de zaligmaking simpel is. Uit de context hebben we kunnen leren dat God niet verlangt naar heroïsche daden van onze kant, maar simpel vertrouwen op Zijn almacht.

In 1 zin laat Paulus weten dat alles wat we hoeven te doen is de Heere Jezus te belijden en met ons hart te geloven. Nu wordt deze zin wel eens heel simpel gebruikt. Alsof het een daad is. Het zondaarsgebed is hier deels op gebaseerd. We belijden met onze mond dat Jezus Heer is en in ons hart weten we dat Hij is opgewekt. Dus als we maar hardop zeggen dat Jezus de Heer is dan hebben we hieraan voldaan.

En al is het de waarheid, toch kunnen we er niet zo overheen lezen. Het is niet een oorzaak en gevolg methode. Het is niet dat iedereen die dit hardop zegt gelijk zalig is geworden. En dit is niet om het ingewikkelder te maken, maar we moeten goed kijken naar wat we eigenlijk zeggen. Want op het moment dat wij met onze mond belijden dat Jezus de Heer is, erkennen we dat Jezus onze Heer is.

Dus het belijden met onze mond is als een belofte of een erkenning voor de rest van ons leven. Vanaf nu is het Jezus die onze Heer is en niet langer wijzelf. Het Woord van God wordt werkelijkheid in ons leven doordat wij Zijn verlangen belijden en er naar gaan leven.

En dat wij in ons hart weten dat Jezus is opgestaan uit de dood, betekent dat er nu een werkelijke vrede in ons hart leeft. Niet langer een angst voor de dood, maar een rust dat we weten dat de dood is overwonnen.

Het geloof is simpel, we hoeven geen fratsen uit te halen, maar dat betekent niet dat een simpel gebed ons zalig maakt. Het betekent dat wij erkennen dat we compleet afhankelijk zijn van God en geloven dat Zijn beloften werkelijkheid zijn. En alles wat we daarvoor hoeven te doen is een simpel gebed.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.