Een overtuiging

Romeinen 10

8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. (Romeinen 10:8-9)

Vers 9 is een veelgebruikt vers om in een notendop de weg naar zaligmaking uit te leggen. Alles wat we hoeven te doen is met onze mond te belijden dat Jezus de Heer is en in ons hart weten dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. En dat klinkt inderdaad simpel en dat is ook de boodschap van Paulus. Het is niet een ingewikkelde ritueel, het is simpel onze houding tegenover God.

We hoeven niet intellectueel te zijn, we hoeven niet Gods aandacht te trekken door de hoogste berg te beklimmen, het is simpel. God is dichtbij ons en Hij verlangt naar een hart dat op Hem vertrouwt. Het Woord is geen ingewikkeld boek, het Woord van God is in onze mond en in ons hart.

Soms ontstaan er discussies over de bijbel en hoe moeilijk het is om het te lezen. Er worden nieuwe versies gedrukt om het simpeler te maken. Maar Mozes en Paulus hebben die moeite helemaal niet, zij zien juist dat het Woord van God in ons moet leven. Het moet in ons hart zijn en uit onze mond komen. Het moet dagelijks onze kracht zijn door de Heilige Geest die het Woord van God levend maakt in ons.

Misschien dat de woorden van Paulus uitgelegd kunnen worden als een overtuiging. De woorden van God die in ons hart leven en op het puntje van onze tong liggen, dat is onze overtuiging. Ons hart is er vol en dat is alles wat God van ons verlangt. De overtuiging die uitmondt in een getuigenis dat Jezus Christus onze Heer is en een diep vertrouwen dat God Jezus Zijn Zoon uit de dood heeft doen opstaan en daardoor wij ook in dat nieuwe leven wandelen.

God verlangt geen ingewikkelde religie van ons waarbij wij iets moeten doen, want dan zijn we als een kind die moeder wil helpen met cake bakken maar het alleen maar lastiger maakt. God verlangt er naar dat wij met volle overtuiging gaan genieten van de cake die Hij heeft gebakken. Het evangelie, Zijn Woord, Zijn beloften van verlossing in de opstanding van Jezus. Het is simpel, wees er van overtuigd.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.