Ontbrekende kennis

Romeinen 10

1 Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. 2 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. 3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. (Romeinen 10:1-3)

Is het mogelijk om God te dienen en het fout te doen? Blijkbaar wel, want dat is wat de joden deden. Zij hadden een ijver voor God met het verkeerde inzicht. Ze probeerden rechtvaardigheid tot stand te brengen maar niet de rechtvaardigheid die God voor hen heeft.

6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. (Hosea 4:6)

We kunnen de verantwoordelijkheid nooit bij de dominee leggen. We hebben allemaal onze eigen verantwoording om te weten wat Gods verlangen is voor ons leven. De kerkleiders zijn het niet die het bepalen, de boeken zijn het niet die het bepalen het is Gods Geest die tot ons spreekt waardoor wij weten wat Gods verlangen is.

Het is dus mogelijk om God te dienen en toch de fout in te gaan. In het geval van Israël hebben ze de kennis verworpen. Ze wilden niet de waarheid weten en waren ijverig in hun eigen religie.

Het kan zo makkelijk fout gaan. Als we onze eigen regels gaan verzinnen, als we onze eigen verlangens voorop zetten, vergeten we wat Gods werkelijke verlangen is van ons mensen. Het gold voor de Israëlieten, maar het geldt vandaag de dag nog steeds. Als we van de waarheid afstappen en onze eigen regels gaan verzinnen komen we in dezelfde situatie als de Israëlieten. Onze ‘onwetendheid’ brengt ons in het gevaar dat we een waarheid aanhangen die ons niet de gerechtigheid brengt die God ons wil schenken.

Het is niet dat God het moeilijk wil maken, dat is niet de reden dat Hij zo streng is. God wil ons hart, God wil een rechtvaardigheid die komt uit een relatie met Hem. En daarvoor moeten we Hem persoonlijk leren kennen. Als we genoegen nemen met kennis van anderen en ons afsluiten voor de boodschap van de Heilige Geest hebben we in werkelijkheid hetzelfde probleem als dat van de Israëlieten. We kunnen dan nog zo ijverig zijn, we volgen niet God zelf.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.