Hij zal niet beschamen

Romeinen 9

En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. (Romeinen 9:33b)

De kracht van dit ene kleine zinnetje moet zoveel geloof in ons leven kweken dat we nooit meer twijfelen. En het mooie is er staat geen enkele andere eis bij dan geloof. Soms hebben wij onze mond vol over wat mensen doen uit geloof, we bekritiseren ze omdat ze risico’s nemen die onaanvaardbaar lijken.

Maar dan moeten we onszelf gaan afvragen hoe kijkt God naar deze mensen. God kijkt naar het hart en een ieder die in Hem gelooft, op Hem vertrouwt in het leven zal niet beschaamd worden. Waar wij ook op vertrouwen wat ons verlangen van God ook is, God zal ons nooit beschamen.

We kunnen zoveel redenen verzinnen waarom God niet zou luisteren. God geneest vandaag de dag niet meer, God heeft ons een eigen verantwoording gegeven, God heeft wel wat beters te doen dan naar zulke kleine dingen om te kijken en ga zo maar door. Maar al die redenen komen in Gods vocabulaire niet voor als wij werkelijk op Hem hopen voor ons leven. Zal God zeggen: ‘Jij vraagt van mij iets wat ik helemaal niet wil doen, zoek het zelf maar uit’? Nooit, alle hoop die wij op God stellen zal Hij in Zijn liefde en rechtvaardigheid beantwoorden, Hij zal ons nooit beschamen. Dat betekent niet dat Hij zal antwoorden zoals wij dat willen maar het is altijd een beter antwoord.

We moeten stoppen met het veroordelen van andere mensen in hun persoonlijke geloof in God en kijken naar ons eigen geloof. Hopen wij werkelijk op God, weten wij werkelijk dat als wij het van God verlangen dat wij niet beschaamd zullen worden? Jezus zei dat we moeten geloven als kinderen, en kinderen zijn ongedwongen in hun verlangens. En God zal dat geloof nooit beschamen.

Wat een woorden van Paulus, het is een belofte van God. Als wij werkelijk op Hem hopen zal Hij ons niet beschamen. Het is geen belofte dat Hij zal antwoorden hoe wij willen, maar het is een belofte dat Hij in Zijn liefde het juiste zal doen.

Dat moet ons geloof geven, dat moet ons vertrouwen geven in Gods liefde elke dag, door welke storm we ook gaan. God laat nooit gaan zij die op Hem vertrouwen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.