Het einddoel

Romeinen 10

3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. 4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. 5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. (Romeinen 10:3-5)

Wat onbegrijpbaar is, is geloof dat geen werking heeft. De hele gedachte dat geloof ons theoretisch voor God rechtvaardigt is een absurd idee. Die gedachte doet de wet te niet, die gedachte schaft de wet af alsof het geen nut heeft. Maar wat heeft dit te maken met deze tekst?

In vers 5 schrijft Paulus over de gevolgen van een werkelijke gerechtigheid uit de wet. Want Mozes was daar duidelijk over, de mens die deze dingen doen zullen daardoor leven. Met andere woorden, het navolgen van de wet is bepalend voor de manier waarop wij leven. Het volgen van de wet is niet dat de gehoorzaamheid wordt beloond met wat goeds, het volgen van de wet is dat ons leven anders is, onze levenswandel is rechtvaardig.

Het doel van de wet is een wandel in gerechtigheid, een praktisch leven tot eer van God. Een leven naar Gods wil en verlangen. Maar de Israëlieten kregen dat niet voor elkaar, omdat ze het met een eigen gerechtigheid zonder het kennen van God tot stand wilden brengen. Ze keken niet naar het doel en het verlangen van de wet, maar naar de regels en hun eigen interpretatie.

Maar het einddoel van de wet is Christus. En daar mogen we niet zo makkelijk over doen door hier een eigen conclusie aan te verbinden. De conclusie die aan het begin werd getrokken dat Jezus de wet vervuld heeft voor ons en wij gewoon door mogen gaan met ons eigen leven. Want dan gaan we voorbij aan het doel en verlangen van de wet. Het doel van de wet was niet om ons te overladen met schuld, maar dat we werkelijk rechtvaardig zouden leven. En Jezus is daarin het einddoel.

Jezus heeft laten zien dat het doel van de wet vervuld kan worden in een leven hier op aarde. Jezus is het eindstation in onze zoektocht naar deze gerechtigheid. Want nu kunnen we die gerechtigheid waarvan Mozes zei dat we daaruit kunnen leven, ontvangen door geloof. Door vertrouwen op Jezus kunnen wij aan het verlangen van de wet voldoen. Het is niet een theoretisch leven, het is een praktisch werk dat Jezus gedaan heeft voor ons.

De Israëlieten hadden hun eigen regels gemaakt waardoor ze dachten rechtvaardig te worden. Jezus heeft laten zien dat het rechtvaardig worden komt uit het leven naar Gods wil. En door ons geloof in Hem kunnen wij met Jezus leven naar Gods wil elke dag weer.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.