Het schisma

Romeinen 9

33 zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. (Romeinen 9:33)

De omschrijving van de komst van Jezus in dit vers is als een mes dat snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant is Jezus gekomen om ten val te brengen een ieder die God niet met het hart dient. Aan de andere kant is Jezus gekomen om een weg te banen om God werkelijk met het hart te kunnen dienen.

Paulus spreekt over een struikelblok, niet over een wapen waarmee we hypocrisie proberen tegen te werken maar over een steen des aanstoots die God heeft neergelegd. God heeft op de weg van het leven een steen neergelegd waardoor wij ons leven kunnen opbouwen of we zullen er door worden geconfronteerd. Want deze steen is de openbaring van Gods werkelijke verlangen en wij kunnen er voor kiezen om het de hoeksteen van ons leven te laten worden of dat we er altijd door worden geconfronteerd over hoe hypocriet ons leven is.

Het is zo treffend hoe Paulus beide onderdelen naast elkaar zet. Want dat is wat Jezus moet doen in ons leven. Een schisma brengen tussen de werkelijkheid van Gods liefde en de leugen van satan. Het is een statement waarmee God duidelijk wil maken, hier trek ik de grens en aan deze kant van vertrouwen kunnen jullie werkelijk in mijn aanwezigheid wandelen en aan die kant kiezen jullie er bewust voor om mij niet als jullie God te erkennen in jullie leven. Het wordt jullie val, niet omdat ik jullie laat struikelen, maar omdat jullie het licht dat ik heb laat schijnen niet willen accepteren.

Laat Jezus niet de steen worden die ons aanstoot geeft. Laten we werkelijk alle woorden van Jezus accepteren. Niet wegschrijven in dikke boeken, maar toepassen in ons leven. De woorden van de Bergrede, de woorden van Jezus tegen de mensen die Hem willen volgen en zeker ook de woorden die Jezus uitspreekt tegen de mensen die hypocriet zijn. Want als we werkelijk zo de bijbel gaan lezen als woorden die Hij tegen ons spreekt dan kan het niet anders dan dat het ons leven moet veranderen of het moet ons hart verharden.

Jezus kwam niet om lieve doekjes op de wonden van ons leven te leggen, Hij kwam om onze wonden te helen. Laten we ook zo in de relatie met Hem staan en wandelen in vertrouwen op Hem.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.