God van toorn en de God van ontferming

Romeinen 9

22 En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? 23 En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. (Romeinen 9:22-24)

Het voorgaande vers beschreef onze positie in de handen van God. God is de pottenbakker en wij zijn het klei. Paulus borduurt daar nog even op door. In vers 22 beschrijft Paulus de voorwerpen van Gods toorn. De mensen die klaar zijn voor vernietiging, voor de hel.

Er zijn zelfs denominaties die de hel als een fabeltje zien. Maar hier weer een vers die duidelijk maakt dat God wel degelijk een plek van vernietiging aan het bereiden is. En dat heeft niets te maken met een chagrijnige God, want Paulus voegt er de woorden van verdraagzaamheid aan toe.

God zal Zich openbaren, ook in Zijn toorn en Zijn macht. De humanitaire gedachtegoed is niet zo’n liefelijke manier van denken. Het is de trots van de mens dat wij het wel even voor elkaar kunnen boksen. De wereld en zijn leider (de duivel) wil zo graag een contrast zetten van goede mensen tegenover een toornige God. Maar het is een leugen, de toorn van God is terecht en die verdienen wij als wereld. En God zal die toorn ook werkelijk openbaren en iedereen zal ontvangen wat hij/zij verdient.

Het klinkt zo hard, maar dat komt omdat wij onszelf zo hebben opgehemeld. Wij zijn de klei in de handen van God en wij moeten in die positie blijven. God heeft een plan met ons leven, Hij is onze Schepper. En de duivel mag ons overtuigd hebben dat God maar een gemene God is die ons niet alles geeft waar we recht op hebben, maar het is een leugen. Want dat is waar hij Eva van overtuigd heeft.

In Gods verdraagzaamheid heeft Hij de toorn voorbereid voor de voorwerpen van vernietiging. En het is Gods macht en toorn die dan geopenbaard zullen worden. Maar dat is niet het enige wat God zal openbaren. Ook Zijn Majesteit en Heerlijkheid zal Hij openbaren over de voorwerpen van Zijn ontferming. En dat zijn wij, Zijn kinderen, niet alleen de joden maar ook de heidenen.

God is de Schepper, Hij heeft ons gevormd. Laten we niet uit zijn handen weglopen en ons eigen leven proberen te vormen. Want dan zijn we voorwerpen voor de vernietiging. Laten we in Zijn handen blijven, zodat Hij Zich over ons kan ontfermen. Laten we open staan om de rijkdom van Zijn heerlijkheid te zien.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.