God is God (2)

Romeinen 9

17 Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. 19 U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan? 20 Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? 21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? (Romeinen 9:17-21)

We moeten nu heel goed luisteren naar wat Paulus ons hier schrijft. Want dit zijn hele moeilijke verzen die vaak worden gebruikt door de theologie, maar niet voor ons persoonlijk. Want dit zijn zogenaamd probleem verzen waar we niets mee kunnen dan alleen maar afzwakken totdat God toch niet zo slecht overkomt.

Maar juist deze verzen zijn het antwoord op deze probleem vragen. Misschien niet het antwoord dat we zouden willen horen, maar het is wel het juiste antwoord. Want het is nogal een probleem dat Farao verwekt was voor dit doel. Als wij vandaag de dag zouden horen dat een militieleider kinderen ronselt voor zijn eigen plezier dan willen we hem in Den Haag voor het internationale hof terecht laten staan. Hoe kan een goede God zo te werk gaan?

We moeten kijken naar Adam en Eva, het was God die hen verbannen heeft uit het paradijs, het was God die de vloek uitsprak over hun leven. Hierin kunnen we duidelijk zien hoe de relatie is tussen God en mensen. God is de Schepper en Hij bepaalt de regels waarnaar alles gaat. Hij bepaalt de toekomst, Hij bepaalt in alles wat er gebeurt. En dat is ook wat Paulus duidelijk maakt. Maar daar komen vragen uit voort. Hoe kan een goede God zo te werk gaan? Hoe kunnen wij dan tot verantwoording geroepen worden, als God toch alles bepaalt?

We kunnen God niet voor het internationale hof dagen, want welke wetten zijn op Hem van toepassing. Hij is onze Schepper. En dat is ook het antwoord dat Paulus hier geeft. Ja het zijn moeilijke vraagstukken die we vaak niet met onze humane regels kunnen bevatten. En de vragen die dan gesteld worden, zijn dan ook vragen die niet beantwoord hoeven te worden en dat doet Paulus dan ook niet. Wij hebben onze verantwoordelijkheid en God heeft de Zijne.

En dit zijn niet de antwoorden die wij of die de wereld zo graag wil horen. Maar het is wel het antwoord dat Paulus geeft. Wij moeten in onze trots niet meer willen dan dit antwoord. Eens zullen we alles begrijpen, maar wat God nu van ons vraagt is dat wij er op vertrouwen dat Hij het goede doet. Hoe vaak we het ook oneens met Hem zullen zijn in ons menselijk denken, kijk maar naar het kruis, Hij heeft alles gegeven, zal Hij niet het goede doen?

Wij zouden zo graag een kloppende theorie willen hebben om deze teksten sluitend te krijgen. Sorry, Paulus geeft het niet. Alles wat Paulus ons verteld is dat God de Schepper is en wij Zijn schepping. Hij doet het zijne en wij moet onze verantwoordelijkheid nemen zonder aan God te twijfelen.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.