God is God

Romeinen 9

14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! 15 Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. (Romeinen 9:14-16)

Soms lijken wij ons te moeten verantwoorden voor onze God. Het beeld dat God een God van willekeur is, een God van geweld en onrechtvaardigheid willen we maar al te graag recht zetten. Want mensen hebben moeite met dit beeld van God. We willen voorkomen dat mensen God gaan zien als een harteloze God.

Maar dan hebben we wel een probleem met dit soort verzen. Want daar kunnen we niet om heen. Verzen waarin God geweld gebruikt zoals in de tijd van Noach, de verzen waarin God opdracht geeft tot moord en zo nog vele andere verzen.

Maar waarom moeten wij God verdedigen, waarom maken wij God zo menselijk? God is God en Hij is de Schepper van hemel en aarde, moet Hij zich aan ons of aan deze wereld verantwoorden voor wat Hij doet?

En dat is de boodschap die Paulus hier heeft. Is God dan onrechtvaardig? Volstrekt niet, maar Hij heeft wel een eigen wil en een eigen maatstaf waarnaar Hij handelt. En dat mag dan niet zo ‘menselijk’ zijn als wij willen, maar Gods maatstaf is ook goddelijk en wij kunnen daar niet bij. God is God.

God kiest over wie Hij Zich ontfermt en wij kunnen daar niets aan veranderen en dit is onze enige verdediging die wij kunnen hebben. Wij hebben geen excuus nodig voor wat God doet, God is God en Hij doet het juiste hoe humaan wij ook denken dat onze standaard is. Die standaard valt in het niets bij Gods keuzes.

En dat is ook de betekenis van de woorden die God gebruikt als Hij Zich openbaart aan Mozes: ‘Ik Ben’. God is niet een creatie van ons denken, God is God, Hij is wie Hij is. En daar kunnen wij niets aan veranderen, wij kunnen alleen er op vertrouwen dat Hij goed is.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.