Soeverein

Romeinen 9

10 En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader. 11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept – 12 werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. 13 Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. (Romeinen 9:10-13)

Het verhaal van Izak en Ismael was nog wel te begrijpen, Ismael was niet uit het geloof geboren. Izak was het kind van de belofte. Maar nu komt er een ander voorbeeld dat uit het oude testament aangehaald wordt door Paulus. Het beeld dat Jakob al voor de geboorte was gekozen om de drager te zijn van de belofte.

Nu moeten we uitkijken voor een makkelijk antwoordt. Want de boodschap van Paulus is er een van vertrouwen. Paulus wil Gods soevereiniteit benadrukken. De keuzes die God maakt, zijn Zijn keuzes waar wij op moeten vertrouwen. God gaat een weg en die weg is perfect en aan ons de keuze of wij met Hem op die weg willen gaan wandelen.

Paulus spreekt in de eerste plaats tot joden. Zij zijn het volk van de belofte, zij zijn Gods volk. En als God zo’n radicale verandering brengt in de geschiedenis van deze wereld, dan moeten we daar wel heel zeker van zijn. En dat is wat Paulus met deze woorden wil uitleggen. We hoeven niet altijd alles te begrijpen wat God doet, alles wat Hij van ons vraagt is dat wij er op vertrouwen dat Hij het juiste doet. En God heeft met Zijn belofte duidelijk aan gegeven dat Hij deze weg wilde gaan en ook al past het niet in onze manier van denken, vertrouwen is alles wat wij moeten doen.

Zo’n radicale beslissing die God heeft gemaakt met de levens van Jakob en Esau is het juiste voorbeeld om te laten zien dat God een weg gaat waarvan Hij weet dat het de beste is. En dan hoeven wij als mensen niet gelijk te weten hoe alles in elkaar steekt, maar we mogen op Gods soevereiniteit vertrouwen.

Laten we een stap verder gaan en leren blind te vertrouwen op God. God gaat met ons een toekomst tegemoet en de beslissingen die Hij neemt zijn daarin soeverein. We hoeven het allemaal te beschrijven in boeken en proberen te bevatten. God vraagt dat wij er op vertrouwen dat welke beslissing Hij ook maakt het de juiste is.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.