De belofte van God

Romeinen 9

6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. 9 Want dit is het woord van de belofte: Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben. (Romeinen 9:6-9)

Door de passie van Paulus zouden we kunnen denken dat Paulus het liefst wil dat alle joden gerechtvaardigd worden. Maar daar wil Paulus voor uitkijken, want hij wil trouw blijven aan het woord van God. Het woord van God dat ook in het oude testament duidelijk naar voren komt.

Gods verlangen is niet veranderd na de komst van Jezus, het is alleen een andere weg. Daarom is ook onder het volk Israël niet iedereen werkelijk een Israëliet. Zelfs niet als ze werkelijk een bloedverwant zijn van Abraham. Want zoals God er voor koos om alleen Izak en zijn nageslacht als Zijn kinderen te aanvaarden, zo moeten wij ook zien dat alleen de kinderen van de belofte worden gezien als Zijn kinderen.

Nu kunnen we gelijk weer vervallen in het probleem van de uitverkiezing, maar dat is Gods werk waar wij geen enkel invloed op kunnen hebben. Ons verantwoording is dat we vertrouwen hebben op die beloften, zoals Abraham moest vertrouwen op de belofte van God dat Hij zal komen en dan zal Sara een zoon hebben.

Dit is dezelfde boodschap als de besnijdenis van het hart. Ja, Paulus verlangt diep naar de zaligmaking van het volk Israël, zelfs zoveel dat hij zijn eigen redding op het spel wil zetten, maar het kan niet. Want zoals Paulus nu duidelijk maakt is de redding afhankelijk van ons eigen hart en wordt het bepaald door ons persoonlijk geloof en leven. En zo is het ook voor Israël, daarom is niet elke Israëliet een Israëliet.

Laten wij vertrouwen in de belofte van God, niet in een belofte die we zelf hebben gecreëerd maar de belofte dat God een ieder zal helpen die zich tot Hem richt. En daarin is het oude en het nieuwe testament in gelijk. En daarin is het voor de joden en de heidenen dezelfde weg naar de Vader. Een vertrouwen in de belofte door Jezus Christus. Een ieder die in Hem vertrouwt zal worden gered.

 

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.