Een Vader van de hele wereld

Romeinen 9

4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! (Romeinen 9:4-5)

Zij behoren al tot het volk van God. Israël was al gekozen vanaf het moment dat God Abraham riep om naar een nieuwe plek te gaan. Zij waren het volk, Gods oogappel waar God een geschiedenis mee heeft geschreven en aan wie Hij zovele beloften heeft gemaakt.

Soms zijn er discussies over de plaats van Israël in het plan van God. Maar als we het oude testament lezen dan zien we heel duidelijk de plaats van Israël in Gods verlangen. En in deze twee verzen vat Paulus het oude testament even samen. De plaats van Israël is niet vergaan zoals het kindschap van een natuurlijke zoon of dochter ook niet vergaat als er een kind wordt geadopteerd.

God heeft beloften gegeven aan Abraham en God heeft op die beloften gehandeld. God heeft het volk Israël aangenomen als Zijn kinderen en voor hen gezorgd als een Vader. God heeft hen het recht gegeven, nog voordat Jezus kwam, om voor Zijn troon te staan en Hem te aanbidden. Zij waren de eerste vruchten van Gods verlangen om met deze wereld een weg te gaan naar verzoening.

En uit hen komt de beloofden Messias. De beloften die door de profeten van het volk zijn uitgesproken, de belofte van een redder, een verlosser die zou komen. Jezus, de Christus, de Verlosser, een Jood.

Israël had en heeft een sleutel positie in het hele werk dat God aan het doen is met deze wereld. En daarom is het Paulus die zijn eigen redding wil opgeven zodat zij niet de weg missen die God is ingeslagen. Zij die het eerste recht hebben om aan te schuiven aan het feestmaal van de Koning

En laten we met Paulus meebidden. Laten we bidden dat het volk Israël mag inzien welke weg hun Vader is ingegaan met de hele wereld. Dat ze mogen zien dat hun God zoveel meer moois in petto had en heeft. Dat God geen christelijke God is, maar dat God de Schepper is van hemel en aarde en voor altijd hun Vader is en een Vader wil zijn van de hele aarde.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.