Radicale liefde

Romeinen 9

1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, 2 dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart. 3 Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. (Romeinen 9:1-3)

Zeker de eerste paar hoofdstukken van Romeinen zijn gericht aan mensen die dicht bij het joodse geloof staan. Paulus probeert vanuit het woord van God aan te geven dat Gods verlangen anders is dan de gebruikelijke leer in het joodse geloof. Het draait om vertrouwen in God en niet om een leven vol van werken waarmee we God proberen te behagen. Door geloof mogen we in de kracht van God leven waardoor we een leven hebben dat God behaagt.

En dit is een radicaal andere boodschap dan ze gewend waren. Het lijkt wel of het traditionele joodse geloof er niet meer toe doet. En als we dan vanuit deze context naar de eerste verzen van hoofdstuk 9 kijken dan begrijpen we de radicale verandering in de boodschap van Paulus. Want de boodschap in hoofdstuk 8 lijkt abrupt ten einde en hoofdstuk 9 lijkt een heel nieuw onderwerp aan te snijden, maar in werkelijkheid is het een vloeiende verhaallijn.

Paulus is zich er zeker van bewust hoe anders deze boodschap klinkt ten opzichte van het traditionele joodse geloof. Maar dat komt door de interventie van God, God heeft een radicale verandering gebracht door Jezus naar ons toe te sturen en een nieuwe weg open te breken voor ons om weer bij Hem te kunnen wonen. Maar Paulus heeft wel duidelijk willen aangeven dat dit vanaf Genesis 1 altijd Gods verlangen is geweest.

En daarom kan Paulus in alle eerlijkheid zeggen, dat zijn hart brand met verlangen voor zijn eigen volk. Want hij is ook jood in hart en nieren en weet hoe radicaal het nieuwe testament is dat God met ons wil sluiten. Paulus heeft verdriet en verlangen voor het joodse volk, dat ze ook mogen inzien hoe groots en heerlijk het nieuwe verbond is dat God met de wereld heeft gesloten.

Paulus liefde en verlangen is zelfs zo groot dat hij zichzelf zelfs wil overgeven aan de toorn van God als zijn volk maar zou inzien wat God met ons leven wil doen. Paulus geloof is zo sterk in dit nieuwe verbond dat God heeft gegeven door Zijn Zoon Jezus Christus en Paulus liefde voor zijn familie is zo sterk dat hij zelfs zijn eigen redding wil opgeven als het kon. Konden wij maar zo’n geloof hebben in de boodschap van Jezus, zouden wij dan ook zo radicaal leven?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.